LES VE ŠKOLE

I v letošním školním roce se 4. třída zapojila do projektu LES VE ŠKOLE, jehož tématem byla LESNÍ ROVNOVÁHA. Projekt byl rozplánován na celý školní rok a děti se seznamovaly s lesní třídou, učily se o koloběhu života stromu, jak je druhová rozmanitost důležitá pro lesní rovnováhu, kde bere les energii.
V hodinách přírodovědy jsme se nezabývali jen teorií, ale v každém ročním období jsme navštívili nedaleký les, kde jsme získané poznatky aplikovali v praxi. Děti si tak mohly názorně ověřit to, co se po celý rok dozvídali v hodinách přírodovědy. Součástí projektu bylo i vypracování pracovních listů.
Výsledkem našeho snažení je získání certifikátu Lesní třída a díky zapojení v programu Les ve škole se naše třída stala na 1 rok patronem 10m čtverečních Nového pralesa na Ještědském hřebeni.   FOTO