ROZLOUČENÍ SE ŠKOLOU

Čtvrteční odpoledne 29. 6. se neslo v duchu oslav k ukončení školního roku 2016/2017. Počasí si s námi v tento den mírně pohrávalo, nicméně vydrželo a dopřálo nám užít si zábavné odpoledne na fotbalovém hřišti v Pozlovicích. Děti se svými rodiči mohly zhlédnout um žongléra Jirky. Ti odvážnější si mohli dokonce sami vyzkoušet svoji šikovnost s nejrůznějším žonglérským vybavením, které dětem žonglér Jirka zapůjčil. Během odpoledne bylo pro děti i rodiče připraveno občerstvení. Mnoho dětí i rodičů se rozhodlo s dobrou náladou zakončit tento den se špekáčky v ruce u táborového ohně. Všem, kteří se jakkoliv zapojili do organizace, patří velké díky.   FOTO

LES VE ŠKOLE

I v letošním školním roce se 4. třída zapojila do projektu LES VE ŠKOLE, jehož tématem byla LESNÍ ROVNOVÁHA. Projekt byl rozplánován na celý školní rok a děti se seznamovaly s lesní třídou, učily se o koloběhu života stromu, jak je druhová rozmanitost důležitá pro lesní rovnováhu, kde bere les energii.
V hodinách přírodovědy jsme se nezabývali jen teorií, ale v každém ročním období jsme navštívili nedaleký les, kde jsme získané poznatky aplikovali v praxi. Děti si tak mohly názorně ověřit to, co se po celý rok dozvídali v hodinách přírodovědy. Součástí projektu bylo i vypracování pracovních listů.
Výsledkem našeho snažení je získání certifikátu Lesní třída a díky zapojení v programu Les ve škole se naše třída stala na 1 rok patronem 10m čtverečních Nového pralesa na Ještědském hřebeni.   FOTO

SPOLUPRÁCE ZŠ POZLOVICE

V letošním školním roce se v rámci výuky anglického jazyka zapojili žáci 4. a 5. ročníku do mezinárodní spolupráce s francouzskou školou nacházející se v malém městečku s názvem Tourteron ve Francii.
První společná komunikace proběhla před Vánocemi. Žáci naší i francouzské školy vlastnoručně vyrobili a adresně napsali svá vánoční přání v angličtině. Děti byly výměnou přáníček nadšeny, proto nebylo pochyb ve spolupráci pokračovat. Podruhé si děti vytvořily své vlastní obrázkové karty, ve kterých se blíže představily. Napsali, kolik jim je let, co rádi dělají ve svém volném čase, ale také například co rádi nemají…
Všichni se úkolu zhostili velmi dobře, pro všechny žáky bylo dopisování s francouzskými dětmi příjemnou a zajímavou zkušeností a jedním hlasem bylo rozhodnuto ve spolupráci určitě pokračovat!

RECYKLOHRANÍ

I letos se naše škola zapojila do školního recyklačního programu Recyklohraní. Program pořádají neziskové společnosti ASEKOL, ECOBAT a EKO-KOM, které zajišťují sběr a recyklaci vysloužilých elektrozařízení, baterií a obalů. 
Cílem projektu je zvýšit povědomí o třídění odpadů u mladé generace a také zajistit recyklaci drobných vysloužilých elektrozařízení a baterií. 
Naši žáci se zapojili do zábavných her a soutěží, výtvarných či fotografických úkolů a kvízů z oblasti třídění a recyklace odpadů, které v průběhu roku organizátoři projektu zadávali. Za nasbírané vysloužilé baterie a splněné úkoly získala naše škola body, za něž žákům budeme moci pořídit různé učební pomůcky, hry i vybavení pro volný čas. FOTO

HELFÍKŮV KOTÁR


V sobotu 10. 6. 2017 se ve Slavičíně v Pivečkově lesoparku konala soutěž první pomoci s názvem Helfíkův kotár. Soutěžila dvoučlenná družstva žáků 5. tříd. Děti na trase ošetřily celkem osm velmi reálně namaskovaných zranění. Mimo poskytování první pomoci si děti prohlédly sanitku zevnitř, zhlédly ukázku záchranného systému při autonehodě a v doprovodném programu měly možnost vyzkoušet si svou zručnost při hrách. Naši školu reprezentovaly žákyně Karolína Hesková, Linda Hamšíková (17. místo) a Terezie Machů, Jindřiška Hrabinová (12. místo). Celkem se soutěže zúčastnilo 26 dvojic.
   FOTO