Máme kamarády ve Španělsku a Itálii!

Děti 4. a 5. třídy se letos zapojily v rámci hodin angličtiny do mezinárodního projektu s vánoční tematikou. Projekt byl vytvořen pod záštitou evropské komunity škol zvané eTwinning, která podporuje evropské školy ve vzájemné spolupráci.

Projekt, kterého se naše děti zúčastnily, zahrnuje několik úkolů. Jedním z nich bylo vlastnoruční vytvoření vánočního přání, ve kterém děti popřály svým španělským a italským kamarádů veselé Vánoce a šťastný nový rok. Přestože musely děti svá přání napsat v angličtině, do práce se vrhly s vervou. Práce jim šla od ruky a všem se vánoční přáníčka moc vydařila. 

Když měly děti hotovo, putovala jejich přání směrem do Itálie a Španělska. Nastaly týdny nedočkavosti a čekání na paní pošťačku, která jim doručí tolik očekávanou poštu. Dočkali se! Děti, naladěny předvánoční atmosférou, si s nadšením prohlédly a přečetly psaní od svých italských a španělských kamarádů. Mnozí se shodli, že tato mezinárodní výměna vánočních přání, je pro ně vzrušujícím a nezapomenutelným zážitkem.

Mikuláš u nás ve škole

Rok utekl jako voda a opět nastal čas, kdy nezbední čerti opouští peklo, aby v doprovodu andělů a Mikuláše obešli svět a podívali se, kteří malí hříšníci mají nakročeno o pekla. Rohatí čerti, laskaví andělé a Mikuláš v úterý 5. prosince zavítali i do Mateřské a Základní školy v Pozlovicích. Prošli všechny třídy, ve kterých Mikuláš rozdával pochvalu hodným dětem a pokárání malým „raubířům“. Většina dětí neriskovala a připravila si pro tuto příležitost básničku nebo písničku a andělé je za ni odměnili sladkou nadílkou. Svou návštěvou Mikuláš poctil i místní obecní úřad. Ani tam nedostali nic zadarmo a své prohřešky museli vykoupit básničkou nebo písničkou. Jsme rádi, že vše dobře dopadlo a budeme se těšit na další setkání zase za rok.

Rozsvícení vánočního stromu v Pozlovicích

Že už nastala zima a blíží se předvánoční čas, nám nepřipomnělo jen počasí, ale i žáci naší školy. Ti si připravili program plný vánočních básní a písní u příležitosti tradičního rozsvícení vánočního stromu, které se uskutečnilo v pátek 1. prosince v Pozlovicích. I přes mrazivé počasí se dětem vystoupení podařilo a bylo příjemným předvánočním zážitkem.

Divadelní představení Jája a Pája

Dne 23.11. jsme se s dětmi základní školy vydali na výlet do Městského divadla ve Zlíně.  Děti měly možnost zúčastnit se představení Jája a Pája. Toto představení zaujalo všechny děti od prvního ročníku, až po pátý. Některé děti se během představení vžily do děje natolik, že pomáhaly Jájovi a Pájovi pískat, když jim samotným se to na jevišti nepodařilo 🙂 

S dětmi jsme se vrátily kolem dvanácté hodiny a s plnými žaludky i zážitky s představení jsme šli spokojeně odpočívat domů.

VIDA! Brno a Planetárium Brno

Poslední říjnový den byl pro žáky 4. a 5. ročníku ve znamení vědy a techniky. Zúčastnili se totiž návštěvy science centra VIDA! V Brně. Jedná se o vědecký zábavní park s interaktivní expozicí, kde se žáci mohli dozvědět mnoho zajímavostí ze čtyř oblastí – Planeta, Civilizace, Člověk a Mikrosvět. Po prohlídce interaktivní expozice následovala krátká science show s jednoduchými fyzikálními pokusy, do kterých se několik odvážlivců z řad dětí nadšeně zapojilo.
Další zastávkou v Brně byla hvězdárna a planetárium, kde se děti zúčastnily výukového programu s názvem Země v pohybu. Na projekční ploše žáci se zájmem sledovali hvězdy, souhvězdí, oběh Země kolem Slunce nebo fáze Měsíce. Děti za tento den prožily mnoho nového a zajímavého a z výletu se vracely nadšené.

Třídní schůzky

V úterý 7. listopadu 2017 se konají v Základní škole Pozlovice třídní schůzky, které budou zahájeny v 15.30 hod. Každá třída má společný začátek ve své kmenové třídě, poté proběhnou individuální konzultace o prospěchu a chování žáků.