MATEMATICKÝ KLOKAN

V pátek 16. března 2018 proběhla v celostátním měřítku „MATEMATICKÝ KLOKAN“.

STRUČNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE:

Soutěžící jsou podle věku rozdělení do několika kategorií, pro nás jsou to:

 CVRČEK (II. – III. třída ZŠ), KLOKÁNEK (IV. – V. třída ZŠ)

Soutěžící řeší soubor testových úloh ve stanoveném čase, přičemž vybírá jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti, za správnou odpověď získává soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů. Za špatnou odpověď se mu body strhávají. Aby soutěžící nedostali záporných výsledků, dostávají do vínku takový počet bodů, kolik je v kategorii úloh.

V olomouckém centru se vyhodnocují statistické výsledky za celou Českou republiku, nejlepší řešitelé v každé kategorii jsou odměněni věcnou cenou.

Nejlepší výsledky, které byly dosaženy:

  • II. třída (max. 90 bodů)

63 bodů – Antonín Hřib

55 bodů – Matouš Mudrák

50 bodů Beáta Rajznauerová, Tadeáš Karel Máčala

 

  • III. třída (max. 90 bodů)

56 bodů – Kateřina Tůmová

52 bodů – Matyas Horňáček

47 bodů – Veronika Šibalová

 

  • IV. třída (max. 120 bodů)

84 bodů – Štěpánka Hrabinová

73 bodů – Dominik Rajznauer

71 bodů – Martin Máčalík

 

  • V. třída (max. 120 bodů)

108 bodů – Filip Podloucký

97 bodů – Marek Tomaštík

94 bodů – Nina Polomíková

 

Všem soutěžícím blahopřejeme!

Úspěch v recitační soutěži

Ve středu 7.3. se vybraní žáci ZŠ Pozlovice zúčastnili okrskové recitační soutěže v Městské knihovně v Luhačovicích. V silné konkurenci recitátorů v I. kategorii získala 1. místo Anna Marie Janíková a 2. místo Beáta Rajznauerová. Obě žákyně postupují do okresního kola do Napajedel. Vítězkám blahopřejeme a všem ostatním zúčastněným děkujeme za krásné chvilky s poezií.

Centrum pro rodinu

Ve středu 7. března 2018 k nám zavítala pani Gregůrková z Centra pro rodinu z Uherského Brodu. Navštívila čtvrtou a pátou třídu. Žáci byli zvědaví, co je bude čekat. Přednášející  si pro čtvrtou třídu připravila téma RODINA, kdy žáci sestavovali rodokmen své rodiny rozšířený o tety, strýce, jejich děti a prarodiče.

Žáci páté třídy měli přednášku na téma JAK NÁM RODIČE DALI NEJVĚTŠÍ DAR, kde mimo jiné diskutovali, jaké vlastnosti by u svého partnera nesnesli a naopak, jaké by chtěli.

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU – 4. 4. 2018

Základní škola Pozlovice oznamuje, že ve středu 4. dubna 2018 proběhne zápis dětí k plnění povinné školní docházky.
Budoucí žáčky přivítáme v ZŠ Pozlovice v době od 13.00 do 17.00 hod. Pohovor s rodiči a rozhodnutí o přijetí nebo odkladu povinné školní docházky proběhne s ředitelem školy.

Prosíme rodiče, aby s sebou přinesli rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, vyplněnou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a vyplněný zápisní list. Dokumenty jsou k vyzvednutí v budově základní školy a budou k dispozici i na informační schůzce. 
Pokud jsou rodiče rozhodnuti, že budou žádat o odklad povinné školní docházky, je vhodné předložit řediteli školy žádost o odklad povinné školní docházky, ke které musí být doloženo doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (dětského lékaře) nebo klinického psychologa. Pokud dne 4. dubna 2018 budou tyto dokumenty předloženy řediteli školy, může být odklad povolen již v termínu zápisu tedy 4. dubna 2018.

Kritéria pro přijetí jsou:
1.       Trvalý pobyt dítěte v obci, která je zřizovatelem školy, tj. v Pozlovicích, popř. v obci s dohodou uzavřenou se zřizovatelem. (Doložit předložením občanského průkazu dítěte, pasu nebo výpisem z informačního systému evidence obyvatel, u cizince předložením příslušného dokladu ověřujícího místo pobytu v ČR)
2.       V případě nedostatečného počtu bude pořadí určeno losem.

Zároveň zveme rodiče budoucích prvňáčků na informační schůzku v ZŠ Pozlovice, která se koná v úterý 27. 3. 2018 v čase od 16:00 – 17:00.

Program:

  • Základní informace o ZŠ Pozlovice
  • Organizace a průběh zápisu (připravenost dítěte, forma zápisu, vyplnění dokumentů – zápisní list, žádost o přijetí)
  • Prohlídka školy

Beseda s doktorem

V pátek 2. 3. 2018 navštívil naši školu Mudr. Pavel Havelka, Ph.D. z gynekologického oddělení KNTB Zlín, který si připravil pro žáky pátého ročníku besedu na téma puberta a dospívání. Žáci si pro tuto příležitost připravili spoustu dotazů, na které jim pan doktor velmi ochotně a citlivě odpověděl, za což mu patří velký dík.

Divadelní představení

V úterý 27. 2. 2018 zpestřily studentky gymnázia Jana Pivečky a Střední odborné školy Slavičín vyučování žákům páté třídy ukázkou dramatizovaného čtení o Helen Kellerové. Toto čtení bylo prokládáno různými aktivitami (poznej figurku podle hmatu, poznej, kdo jsem aj.), do kterých byli žáci zapojeni. Děkujeme za příjemně strávenou hodinu a těšíme se na další setkání.