Třídní schůzky

V úterý 7. listopadu 2017 se konají v Základní škole Pozlovice třídní schůzky, které budou zahájeny v 15.30 hod. Každá třída má společný začátek ve své kmenové třídě, poté proběhnou individuální konzultace o prospěchu a chování žáků.

Káva v reklamě

V pondělí 23.10. jsme s dětmi ze školní družiny zavítali do Muzea luhačovického Zálesí,  kde jsme si prohlédli aktuální výstavu „Je libo dobrou kávu?“ a v rámci workshopu animované reklamy jsme také kávu v prostorách muzea oživili!  A protože dodržujeme pitný režim v jakémkoliv prostředí, tak pochopitelně jsme dětem nenabízeli kávu s kofeinem, ale velmi zdravou a v přítomné době žaludečních potíží zcela nezbytnou žaludovku!!!! Jde o žaludovou kávu, která byla starými Slovany ceněna nejen pro svou lahodnou chuť (dětem jsme ji ještě přisladili), ale také pro významné dietetické účinky, kterým se přisuzoval vliv na zklidnění a posílení žaludku, jater a sleziny. Dávno před příchodem kávy a čaje do Evropy byla žaludová káva populární hlavně u slovanských národů, o významu žaludů v lidské potravě už psali římští klasikové Ovidius a Vergilius a my jsme se originální ochutnávkou pěkně navnadili ke zdařilé týmové spolupráci. Děti se seznámily se základy animace a vytvořily vlastní reklamu a krátké filmy, na které se můžete podívat v přiložených souborech.

 

Sběr papíru

Letošní podzimní sběr papíru se uskutečnil za slunečného počasí ve čtvrtek 12. října 2017. Naplnili jsme celkem 33 kontejnerů a výsledkem našeho snažení bylo 9 313 kg. Po provedeném vyhodnocení byli v každé třídě odměněni tři nejúspěšnější žáci. Dalšími oceněnými byli ti, kteří nasbírali více než 100 kg, dále sběrači nad 200 kg.

Velký dík patří všem, kteří přiložili ruce k dílu, zejména pak těm žákům a rodičům, kteří pomohli toto nemalé množství sběru uložit do připravených kontejnerů.

Staň se znalcem lázeňské architektury

Kdo z nás zná okolní architekturu a zajímavosti z míst, kudy často procházíme nebo projíždíme? Na tuto otázku už znají odpověď – a ne jednu! Děti ze školní družiny, které v pondělí 25.9.2017 objevovaly lázeňskou architekturu Luhačovic pomocí mapy a pracovních listů, které dostaly od lektorky z Muzea luhačovického Zálesí. I když bylo počasí trošku proměnlivé, tak nás to nijak neodradilo, chvíli jsme se všichni schovali pod nádhernou střechu Hudebního altánu – děti už ví, že např. tato střecha byla z šindele a nejen u této stavby, ale u dalších se děti dozvěděly základní architektonické pojmy a postupně se krok za krokem stávaly skutečnými odborníky – architekty.

Zahájení průzkumu bylo u Jestřabí, kde se děti dozvěděly co vidíme pod pojmem „hrázděná konstrukce“ a nebo např. co se skrývá záhadný pojem „rizalit“ – schválně, ví to někdo z vás dospěláků? Tak se zeptejte doma svých malých odborníků.

Od Jestřabí jsme pokračovali dál přes Hudební altán k Domu B. Smetany, kde bylo velkým překvapením pro všechny, že dům Bedřich Smetana nikdy nenavštívil a tak jsme se tam také dozvěděli, proč se vlastně tato krásná secesní stavba jmenuje po známém skladateli.

Další zastávka pak byla přímo na Lázeňském náměstí, kde jsme obdivovali jedinečný Jurkovičům dům a také si řekli něco k dalšímu stavebnímu slohu „funkcionalismu“ . Pro tento styl je typický Společenský dům. Pokračovali jsme k nejstarší stavbě na území lázní z roku 1740 a tou je Kaplička sv. Alžběty, u které jsme objevili znak hraběcího manželského páru Wolfanga Serényi a Kristiny Balassové.

Abychom se také osvěžili a dodrželi pitný režim, tak jsme dostali od paní lektorky každý plastovou štamprli a ochutnali tekoucí léčivé prameny – někdo si dal hned za sebou sedm štamprlek a pokračovali jsme k vile Lékárny – zvané Najáda, kde jsme měli poslední architektonické zastavení a doplnění všech důležitých pojmů.

Myslím, že pondělní procházka lázeňskou architekturou splnila účel a děti se staly skutečnými znalci – určitě vám to doma potvrdí získanými znalostmi!

Zahájení školního roku v ZŠ

Školní rok 2017/2018 společně zahájíme v pondělí 4. září 2017 v 8.00 hod. v prostorách hudebny ZŠ Pozlovice. Nové prvňáčky přivítáme krátkým programem v podání žáků páté třídy. Po slavnostním zahájení se žáci přesunou do svých tříd, kde se seznámí s třídními učiteli a získají základní informace. Zahajovací den pro žáky skončí během druhé vyučovací hodiny. Přezůvky s sebou. Běžný provoz základní školy, školní družiny a školní jídelny pro žáky školy bude zahájen v úterý 5. září. Všichni žáci budou mít v úterý 4 vyučovací hodiny. Žáci si přinesou aktovky na učebnice, vyučování proběhne formou třídních hodin. Po zbytek týdne bude vyučování probíhat dle rozvrhu hodin jednotlivých tříd.