školní výlet

Ve středu 6.6. 2018 se žáci 1.- 5. ročníku zúčastnili školního výletu do Dinoparku v Ostravě. Vyjeli jsme o půl osmé a po dvou hodinách cesty jsme konečně dorazili do cíle. Prošli jsme celý areál, seznámili  se s různými druhy dinosaurů a prožili  napínavou cestu dinoexpresem. Děti si také zaskotačily a vyřádily se na průlezkách a houpačkách. Nakonec jsme zdolali i náročnou stezku dinosaurů a domů si přivezli kromě dobré nálady i pár suvenýrů.

Řezbářské sympozium

Děti se zúčastnily řezbářského sympozia v lázeňském parku v Luhačovicích za krásného letního počasí. Všichni jsme měli možnost nahlédnout přímo pod ruce řezbářských mistrů a procházku jsme zakončili návštěvou lázeňské cukrárny, kde nechyběla k osvěžení vynikající zmrzlina.

Sportinum

Den dětí oslavili žáci naší školy ve sportovním. Během pátečního dopoledne se všichni žáci zúčastnili napínavých sportovních turnajů. Pro chlapce bylo připraveno fotbalové utkání, dívky si zase zasoutěžily ve vybíjené. Následně se všechny děti s radostí účastnily nejrůznějších sportovních disciplín a plnily, mnohdy nelehké, sportovní úkoly. Všechny čekala sladká odměna a vítězné týmy potěšila i malá odměna za jejich skvělé sportovní výkony. 

vystoupení ke dnu matek

Čtvrtek 17. května byl pro žáky naší školy dnem, kdy zúročili svoji náročnou přípravu programu, který věnovali maminkám k jejich svátku. Ve víceúčelovém sále městyse bylo zaplněno každé místečko a všichni přítomní očekávali, co se bude tentokrát odehrávat.
V programu postupně vystoupili žáci všech ročníků a divákům prezentovali písně, básničky, taneční vystoupení i scénky. Tradičním vrcholem celého odpoledne bylo vystoupení dětí v muzikálu Zdeňka Svěráka „O dvanácti měsíčkách“. Výkony všech účastníků byly průběžně odměňovány bouřlivým potleskem a v očích nejednoho diváka se zaleskla slza radosti i dojetí.
Organizace, příprava kostýmů, secvičení a technické zajištění celé akce bylo pro všechny účastníky velmi náročné, a tak bychom touto cestou chtěli vyslovit poděkování všem, kteří se na přípravě akce podíleli, a to především žákům, z nichž někteří podávali téměř profesionální výkony, rodičům, pedagogickým pracovníkům a v neposlední řadě také zvukaři Vítkovi Miškaříkovi.
Jejich zásluhou byla v sále skvělá atmosféra a oslavy svátku našich maminek si užili všichni přítomní.

Informační schůzka

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků o průběhu prvního školního roku se uskuteční v úterý 5. 6. 2018 v ZŠ Pozlovice ve II. třídě (jako na schůzce před zápisem) v 15:30. Budeme se na Vás těšit!