Úspěch v recitační soutěži

Skvělého úspěchu dosáhla naše děvčata v okresním kole recitační soutěže v Napajedlech. Svým přednesem zaujaly porotu natolik, že Beáta Rajznauerová získala čestné uznání a Anička Janíková s básní „U skřítka Víti“ vyhrála svou kategorii a zajistila si tím postup do krajského kola v Uherském Hradišti! Oběma děvčatům patří velká gratulace a poděkování za skvělou reprezentaci školy a Aničce budeme držet pěsti, aby uspěla i v krajském kole!

Výchovný koncert

V pátek 23. 3. 2018 se konal výchovný koncert pro děti MŠ a žáky ZŠ, a to v podání skupiny MARBO. Pestrý repertoár hudební skupiny nám umožnil procvičit si známé písně. Do programu bylo zařazeno i několik písní z vlastní tvorby skupiny. Vystoupení se všem líbilo a děti odcházely spokojené.

DEN VODY NA NAŠÍ ŠKOLE

Voda –  hlavně pitná a nezávadná voda, je jedním z největších bohatství, které nám naše planeta dává. I z těchto důvodů byl vyhlášen 22. březen Světovým dne vody. Všichni bychom si měli uvědomit, že na světě existuje přes miliardu lidí, kteří mají nedostatek pitné vody a jsou tak ohroženi na svém zdraví.
Naše škola se již tradičně nad touto globální problematikou zamýšlí. Žáci řešili pracovní listy, kreslili obrázky, plnili různé a zajímavé soutěže v tělocvičně, kolem přehrady řešili různé úkoly k dané tématice.

MATEMATICKÝ KLOKAN

V pátek 16. března 2018 proběhla v celostátním měřítku „MATEMATICKÝ KLOKAN“.

STRUČNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE:

Soutěžící jsou podle věku rozdělení do několika kategorií, pro nás jsou to:

 CVRČEK (II. – III. třída ZŠ), KLOKÁNEK (IV. – V. třída ZŠ)

Soutěžící řeší soubor testových úloh ve stanoveném čase, přičemž vybírá jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti, za správnou odpověď získává soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů. Za špatnou odpověď se mu body strhávají. Aby soutěžící nedostali záporných výsledků, dostávají do vínku takový počet bodů, kolik je v kategorii úloh.

V olomouckém centru se vyhodnocují statistické výsledky za celou Českou republiku, nejlepší řešitelé v každé kategorii jsou odměněni věcnou cenou.

Nejlepší výsledky, které byly dosaženy:

  • II. třída (max. 90 bodů)

63 bodů – Antonín Hřib

55 bodů – Matouš Mudrák

50 bodů Beáta Rajznauerová, Tadeáš Karel Máčala

 

  • III. třída (max. 90 bodů)

56 bodů – Kateřina Tůmová

52 bodů – Matyas Horňáček

47 bodů – Veronika Šibalová

 

  • IV. třída (max. 120 bodů)

84 bodů – Štěpánka Hrabinová

73 bodů – Dominik Rajznauer

71 bodů – Martin Máčalík

 

  • V. třída (max. 120 bodů)

108 bodů – Filip Podloucký

97 bodů – Marek Tomaštík

94 bodů – Nina Polomíková

 

Všem soutěžícím blahopřejeme!