Základní informace

Romana Kubáčková – vedoucí stravování
Jana Nakládalová – hlavní kuchařka
Dana Balážová – pomocná kuchařka

V naší kuchyni se vaří podle zásad racionální výživy, kde je přesně stanoveno, co se v týdenním a měsíčním složení jídel musí objevit, aby děti zdárně rostly. Vzhledem k tomu, že u mnohých dětí je školní stravování jediné teplé jídlo za den, musí být strava vyvážená.

Ceník obědů

1 oběd – žáci ve věku do 10 let 23 Kč
1 oběd – žáci ve věku od 10 let 25 Kč

Platba za obědy

Využijte bezhotovostní platby za stravování – dokument ke stažení Bezhotovostní platby-stravování ZŠ

 Obědy se platí dopředu vždy na jeden kalendářní měsíc v hotovosti. Vždy první a druhý pracovní den v měsíci vybírá vedoucí stravování peníze ve školní jídelněKaždý žák vlastní průkaz ke stravování se svým jménem, který by měl mít u sebe pro případ kontroly. Úhrada v hotovosti je potvrzena razítkem a částkou, kterou žák nebo rodič zaplatil.

V případě nemoci žáka je povolen odběr obědu do jídlonosiče pouze první den nemoci, což musí být domluveno s vedoucí školní jídelny. V případě zájmu rodičů odebírat obědy i další dny po dobu nemoci dítěte, je možné pouze za plnou cenu včetně režií, což je 53 Kč. U starších žáků je to částka 55 Kč.

Odhlašování obědů
Pokud je to možné, oběd se odhlašuje den předem. Odhlašování obědů provádí rodiče telefonicky.  Telefonní kontakt pro odhlašování obědů (jídelna): 722 531 513. 

Případné dotazy, připomínky či náměty mají rodiče možnost řešit s vedoucí stravování paní Romanou Kubáčkovou.
Tel.: (jídelna) 577 131 980