Konzultační hodiny

 

S platností od 1. dubna 2015 je konzultační den stanoven na úterý v čase od 13.30 hod. do 14.30 hod. Prosíme rodiče, aby své konzultace předem domlouvali s vyučujícími prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.