Zaměstnanci školy

Ředitel školy:

 • Mgr. Přemysl Janeček

Učitelé:

 • Mgr. Sabina Bartošová
 • PaedDr. Mgr. Ivana Dědková
 • Bc. Šárka Hýblová
 • Bc. Šárka Machů
 • Mgr. Marek Urban

Školní družina

 • Lenka Bednaříková
 • Jaroslava Petrášová
 • Mgr. Hana Prouzová Kuželová

Další personál:

 • Romana Kubáčková (vedoucí stravování)
 • Jana Nakládalová (kuchařka)
 • Dana Balážová (kuchařka)
 • Martina Kolářová (školnice)

Externí pracovníci:
Výuka náboženství:

 • Mgr. Hubert Wójcik
 • Mgr. Karel Adámek

ZUŠ:

 • Mgr. Jarmila Švehlíková
 • Barbora Vajdíková