zahájení školního roku 2. 9. 2019

Školní rok 2019/2020 společně zahájíme v pondělí 2. září 2019 v 8.00 hod. v prostorách hudebny ZŠ Pozlovice. Nové prvňáčky přivítáme krátkým programem v podání žáků páté třídy. Po slavnostním zahájení se žáci přesunou do svých tříd, kde se seznámí s třídními učiteli a získají základní informace. Zahajovací den pro žáky skončí během druhé vyučovací hodiny. Pro II. – V. třídu platí: přezůvky s sebou, bez aktovek. Pro prvňáčky je to opačně: bez přezůvek a s aktovkou.

Běžný provoz základní školy, školní družiny a školní jídelny pro žáky školy bude zahájen v úterý 3. září. Všichni žáci budou mít od úterý do pátku 4 vyučovací hodiny. Žáci si v úterý přinesou aktovky na učebnice, vyučování proběhne formou třídních hodin. 

Ředitelské volno 27. a 28. 6. 2019

Podle § 24, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,  je vyhlášeno z organizačních a technických důvodů pro základní školu ředitelské volno na čtvrtek 27. 6. a pátek 28. 6. 2019. Vysvědčení bude žákům předáno 26. 6. 2019.