Třídní schůzky

V úterý 6. listopadu 2018 se konají v Základní škole Pozlovice třídní schůzky v čase od 15:30 – 17:00. Každá třída má společný začátek ve své kmenové třídě, poté proběhnou individuální konzultace o prospěchu a chování žáků.

„Týden mobility“

V úterý 19. září se všichni žáci naší školy zúčastnili ukázek složek IZS v rámci akce „Týden mobility“. Zhlédli jsme ukázku kynologického a hipologického oddělení PČR, agility a hasičského kroužku.  Velmi atraktivní byla ukázka zásahu ozbrojených složek PČR a také hasičů, kteří vyprošťovali zraněnou a zaklíněnou osobu z osobního automobilu.

Sběr papíru

Ve úterý 25. září proběhne v ZŠ Pozlovice podzimní sběr papíru. Ve dvoře za školou budeme vážit přivezený papír v čase od 13.30 do 17.00 hod. Za každou pomoc rodičů s přenášením papíru  budeme rádi 🙂

Zahájení školního roku

Školní rok 2018/2019 společně zahájíme v pondělí 3. září 2018 v 8.00 hod. v prostorách hudebny ZŠ Pozlovice. Nové prvňáčky přivítáme krátkým programem v podání žáků páté třídy. Po slavnostním zahájení se žáci přesunou do svých tříd, kde se seznámí s třídními učiteli a získají základní informace. Zahajovací den pro žáky skončí během druhé vyučovací hodiny. Přezůvky s sebou.

Běžný provoz základní školy, školní družiny a školní jídelny pro žáky školy bude zahájen v úterý 4. září. Všichni žáci budou mít v úterý 4 vyučovací hodiny. Žáci si přinesou aktovky na učebnice, vyučování proběhne formou třídních hodin. Po zbytek týdne bude vyučování probíhat dle rozvrhu hodin jednotlivých tříd.