Třídní schůzky

V úterý 9. dubna 2019 se konají v Základní škole Pozlovice třídní schůzky v čase od 15:30 – 17:00. Každá třída má společný začátek ve své kmenové třídě, poté proběhnou individuální konzultace o prospěchu a chování žáků.

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU – 4. 4. 2019

Základní škola a Mateřská škola Pozlovice oznamuje, že ve čtvrtek 4. dubna 2019 proběhne zápis dětí k plnění povinné školní docházky. Zápis se týká dětí narozených mezi 1. 9. 2012 – 31. 8. 2013 a dětí s odkladem povinné školní docházky.
Budoucí žáčky přivítáme v ZŠ Pozlovice v době od 13.00 do 17.00 hod. Pohovor s rodiči a rozhodnutí o přijetí nebo odkladu povinné školní docházky proběhne s ředitelem školy.

Prosíme rodiče, aby s sebou přinesli rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, vyplněnou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a vyplněný zápisní list. Dokumenty jsou k vyzvednutí v budově základní školy.
Pokud jsou rodiče rozhodnuti, že budou žádat o odklad povinné školní docházky, je vhodné předložit řediteli školy žádost o odklad povinné školní docházky, ke které musí být doloženo doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (dětského lékaře) nebo klinického psychologa. Pokud dne 4. dubna 2019 budou tyto dokumenty předloženy řediteli školy, může být odklad povolen již v termínu zápisu tedy 4. dubna 2019.

 

Kritéria pro přijetí jsou:
1.       Trvalý pobyt dítěte v obci, která je zřizovatelem školy, tj. v Pozlovicích, popř. v obci s dohodou uzavřenou se zřizovatelem. (Doložit předložením občanského průkazu dítěte, pasu nebo výpisem z informačního systému evidence obyvatel, u cizince předložením příslušného dokladu ověřujícího místo pobytu v ČR)
2.       V případě nedostatečného počtu bude pořadí určeno losem.

XVII. školní ples

XVII. školní ples, který se konal v pátek 25. 1., se vydařil. Nejdříve patřil taneční parket žákům 5. třídy. Ti mnohé potěšili svým tanečním vystoupením k písni z muzikálu Pomáda. K poslechu a tanci celý večer hrála kapela Orient Rock. Kromě dobré nálady na plese nechybělo ani dobré jídlo. Všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do organizace celého plesu, patří velké DÍKY!