Zahájení školního roku v ZŠ

Školní rok 2017/2018 společně zahájíme v pondělí 4. září 2017 v 8.00 hod. v prostorách hudebny ZŠ Pozlovice. Nové prvňáčky přivítáme krátkým programem v podání žáků páté třídy. Po slavnostním zahájení se žáci přesunou do svých tříd, kde se seznámí s třídními učiteli a získají základní informace. Zahajovací den pro žáky skončí během druhé vyučovací hodiny. Přezůvky s sebou. Běžný provoz základní školy, školní družiny a školní jídelny pro žáky školy bude zahájen v úterý 5. září. Všichni žáci budou mít v úterý 4 vyučovací hodiny. Žáci si přinesou aktovky na učebnice, vyučování proběhne formou třídních hodin. Po zbytek týdne bude vyučování probíhat dle rozvrhu hodin jednotlivých tříd.

Vítejte na nových stránkách ZŠ Pozlovice

Vítejte na nových webových stránkách Základní školy a Mateřské školy Pozlovice! K 1. 7. 2017 došlo v Pozlovicích ke sloučení základní školy a mateřské školy v jednu organizaci s názvem Základní škola a Mateřské škola Pozlovice. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli vytvořit nový vzhled internetových stránek. Jelikož má základka i školka svou vlastní budovu, rozhodli jsme se ponechat každé škole oddělené samostatné internetové stránky. Stránky obou škol mají stejnou strukturu, ale stránky každé školy mají svou barvu. Daná barva školy (oranžová – MŠ; modrá – ZŠ) se shoduje i na nově vzniklém logu školy. Nové logo volili zaměstnanci i žáci školy. Nakonec vyhrálo logo se sovou, jakožto symbolem moudrosti. Nově jsme založili facebookový profil školy, takže i zde můžete sledovat, co se aktuálně děje ve škole. Snad se Vám naše nové stránky i logo budou líbit!

ROZLOUČENÍ SE ŠKOLOU

Čtvrteční odpoledne 29. 6. se neslo v duchu oslav k ukončení školního roku 2016/2017. Počasí si s námi v tento den mírně pohrávalo, nicméně vydrželo a dopřálo nám užít si zábavné odpoledne na fotbalovém hřišti v Pozlovicích. Děti se svými rodiči mohly zhlédnout um žongléra Jirky. Ti odvážnější si mohli dokonce sami vyzkoušet svoji šikovnost s nejrůznějším žonglérským vybavením, které dětem žonglér Jirka zapůjčil. Během odpoledne bylo pro děti i rodiče připraveno občerstvení. Mnoho dětí i rodičů se rozhodlo s dobrou náladou zakončit tento den se špekáčky v ruce u táborového ohně. Všem, kteří se jakkoliv zapojili do organizace, patří velké díky.   FOTO

LES VE ŠKOLE

I v letošním školním roce se 4. třída zapojila do projektu LES VE ŠKOLE, jehož tématem byla LESNÍ ROVNOVÁHA. Projekt byl rozplánován na celý školní rok a děti se seznamovaly s lesní třídou, učily se o koloběhu života stromu, jak je druhová rozmanitost důležitá pro lesní rovnováhu, kde bere les energii.
V hodinách přírodovědy jsme se nezabývali jen teorií, ale v každém ročním období jsme navštívili nedaleký les, kde jsme získané poznatky aplikovali v praxi. Děti si tak mohly názorně ověřit to, co se po celý rok dozvídali v hodinách přírodovědy. Součástí projektu bylo i vypracování pracovních listů.
Výsledkem našeho snažení je získání certifikátu Lesní třída a díky zapojení v programu Les ve škole se naše třída stala na 1 rok patronem 10m čtverečních Nového pralesa na Ještědském hřebeni.   FOTO

SPOLUPRÁCE ZŠ POZLOVICE

V letošním školním roce se v rámci výuky anglického jazyka zapojili žáci 4. a 5. ročníku do mezinárodní spolupráce s francouzskou školou nacházející se v malém městečku s názvem Tourteron ve Francii.
První společná komunikace proběhla před Vánocemi. Žáci naší i francouzské školy vlastnoručně vyrobili a adresně napsali svá vánoční přání v angličtině. Děti byly výměnou přáníček nadšeny, proto nebylo pochyb ve spolupráci pokračovat. Podruhé si děti vytvořily své vlastní obrázkové karty, ve kterých se blíže představily. Napsali, kolik jim je let, co rádi dělají ve svém volném čase, ale také například co rádi nemají…
Všichni se úkolu zhostili velmi dobře, pro všechny žáky bylo dopisování s francouzskými dětmi příjemnou a zajímavou zkušeností a jedním hlasem bylo rozhodnuto ve spolupráci určitě pokračovat!