TŘÍDNÍ SCHŮZKY

tridni_schuzky

Třídní schůzky proběhnou v úterý 8. 11. 2016 v čase od 15:30 do 17:00 v jednotlivých třídách. Začátek bude společný pro všechny rodiče v každé třídě, kde budou předány společné informace. Následně proběhnou individuální konzultace o prospěchu a chování.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem TŘÍDNÍ SCHŮZKY

DEN STROMŮ

129

V rámci oslav Dne stromů jsme chtěli naše okolí obohatit o další stromy a keře, proto jsme se vydali 25. října k altánu pod hotel Vega, kde jsme vysázeli řadu stromků a keřů. Jelikož nám počasí na Den stromů, tj. 20. října, nepřálo, nevzdali jsme se a sázení jsme realizovali o pár dnů později. Za organizaci akce děkujeme myslivcům MS Komonec. Velké díky patří také paní Bětíkové, která nám při sázení pomáhala. Odpoledne v přírodě jsme zakončili tradičním opékáním špekáčků, na které se děti velmi těšily. Byla to odměna za odvedenou práci 🙂 

FOTO

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem DEN STROMŮ

MUZEUM LUHAČOVICKÉHO ZALESÍ

16

Část úterního dopoledne 25. října trávili žáci druhé třídy komentovanou prohlídkou lázeňského parku. V rámci programu Muzea luhačovického Zálesí s názvem „Procházka mezi stromy“ se žáci seznamovali se stromy, které mohou vidět v našich lázních. Každý dostal pracovní listy, kde si mohl přečíst spoustu zajímavostí o stromech, ale také si mohl obkreslit tvar listu nebo si jej rovnou nalepit. Za příjemnou procházku děkujeme Lence Psotové a těším se na další případnou návštěvu Muzea luhačovického Zálesí. 

FOTO

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem MUZEUM LUHAČOVICKÉHO ZALESÍ

PODZIMNÍ TVOŘENÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

IMG_1381 (640x480)


Ve středu 19.10. a ve čtvrtek 20.10. probíhalo v naší družince PODZIMNÍ TVOŘENÍ. Děti si s přinesených a nasbíraných podzimních plodů tvořily, zdobily a vyřezávaly “PODZIMNÍ SKŘÍTKY”. Na výsledek se můžete přijít podívat do naší družiny….a kdo by náhodou neměl čas, může si otevřít naši fotogalerii 😀

FOTO

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem PODZIMNÍ TVOŘENÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

DRAKIÁDA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

IMG_1368 (640x480)
V úterý 18.10. se děti ze školní družiny vydaly na louku u kostela. Zde jsme společně vypustili dráčky na podzimní oblohu. Konala se totiž tradiční družinová DRAKIÁDA.  Letos povětřím létali dráčci doma vyrobení, velcí, malí a různě barevní. Ve školní družině potom děti dostaly sladkou odměnu. Za nejmenšího dráčka obdržel diplom Adam Majzlík a Vlastík Kolář. Za největšího draka dostali diplom Ondra a Andrejka Kubáčkovi. Dráček, který letěl nejvýš a nejdál byl Sebíka Bednaříka ( a bohužel jsme ho už nenašli 🙁 ). Nejdéle vydržel na obloze drak Domčovi Rajznauerovi a krásného,  doma vyrobeného draka, měla Beátka Rajznauerová.

Těšíme se na další ročník 🙂      FOTO

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem DRAKIÁDA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

DEN STROMŮ

strom
Ve čtvrtek 20. října 2016 oslavíme Den stromů. Je to svátek, který se slaví po celém světě od poloviny 19. století. Ve škole bude během dne probíhat tematicky zaměřená výuka a odpoledne si v rámci školní družiny žáci zasadí ovocné stromy. Samotné sázení stromů začne v 14:00 u altánu u hotelu Vega. Tento odpolední program je spoluorganizován s místním Mysliveckým sdružením Komonec a s městysem Pozlovice. Po samotném vysázení ovocných stromů proběhne opékání špekáčků. Akce je určena pro širokou veřejnost a zúčastnit se jí můžou i děti, které nenavštěvují školní družinu a samozřejmě rodiče, prarodiče, strýčkové, tety,… Občerstvení pro děti je zajištěno (špekáčky, čaj,…). V případě velmi nepříznivého počasí se akce přesune.

Náhradní termín sázení stromů je 25. října 2016. V případě nepříznivého počasí v náhradním termínu bude akce zrušena. 

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem DEN STROMŮ

ÚŘAD MĚSTYSE

 

12Slovo dalo slovo…

Při pondělním letmém setkání s paní starostkou jsem ji oslovila s návrhem, že bychom se s žáky 4. třídy přišli podívat na úřad městyse Pozlovice, abychom zjistili, co všechno se na takovém úřadě děje. V rámci osnov totiž probíráme učivo „Místo, kde žijeme – obec x město“. Paní starostka souhlasila, a tak jsme v úterý vyrazili.

Plni očekávání jsme zaklepali a čekali, co se bude dít.

Starostka městyse, Ing. Olga Tkáčová, děti pozvala do zasedací místnosti úřadu, kde při své prezentaci ukázala a popsala schéma celého úřadu, jednotlivých odborů a také náplň práce jednotlivých pracovníků, kteří se na chodu této organizace podílejí. Hovořila například o historii obce a úřadu nebo o tom, kde se vzal název „Městys“. Potom představila jmenovitě všechny pracovníky, kteří se s námi sešli v zasedací místnosti, a postupně jim předala slovo. Děti bedlivě naslouchaly a pozvolna zjišťovaly, jak jednotlivé odbory pracují, co je jejich náplní a co všechno je nutné zajistit, aby byli všichni občané spokojeni a vše fungovalo, jak má.

Děti položily přítomným také několik dotazů (např. „Je těžké být starostkou“? „Co všechno máte v plánu v Pozlovicích vylepšit“? apod…)

Přítomní pracovníci nás provedli budovou úřadu, nechali nás nahlédnout do svých pracoven, ukázali dětem archiv, kde se shromažďují veškeré dokumenty, poštovnu, knihovnu a s úsměvem a ochotou odpovídali na všetečné otázky.

Přišel čas loučení… paní starostka popřála žákům hodně štěstí při studiu, dala jim sladkosti a my jsme odcházeli plni nových poznatků a dojmů.

Ráda bych touto cestou poděkovala starostce Ing. Olze Tkáčové za to, že si ve svém nabitém programu našla čas a zorganizovala pro nás hodinu plnou nových a velmi zajímavých informací. Děkuji také všem přítomným pracovníkům úřadu za jejich čas, poutavá slova o jejich práci a těším se na další setkání s nimi – vždyť jednou vidět je lepší, než stokrát slyšet.

My jsme vše viděli i slyšeli…! DĚKUJEME !!!

Ivana Dědková, třídní učitelka.                                                               FOTO

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ÚŘAD MĚSTYSE

ATLETICKÝ TROJBOJ

124

V pátek 7. října se uskutečnil VI. ročník “Luhačovického trojboje”, kterého se zúčastnili také čtyři reprezentanti z naší základní školy: Zuzana Martincová, Marek Tomaštík, Linda Hamšíková a Daniel Krajča.

Žáci 4.  a 5. třídy závodili v disciplínách – běh na 50 metrů, skok do dálky a běh na 400 metrů. Díky vynikajícím výsledkům, kterých závodníci dosáhli, skončila ZŠ Pozlovice v mladší i starší kategorii na 4. místě. Nejlepší úspěch si vybojoval Marek Tomaštík, který se ve své skupině umístil ve všech třech disciplínách na 1. místě.
Všem účastníkům závodů děkujeme za vzornou reprezentaci školy! 

 FOTO

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ATLETICKÝ TROJBOJ

MUZEUM LUHAČOVICKÉHO ZÁLESÍ

V Muzeu Luhačovického Zálesí se v úterý 4. 10. 2016 žáci čtvrté třídy zúčastnili programu s názvem CHVALME VODU, SLUNCE, VZDUCH – V ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH.

Poznali jsme zajímavosti o historii lázeňské péče, která se zaměřuje na přírodní léčení v Luhačovicích. Víme, jaké jsou v Luhačovicích prameny a kde získaly svá jména. Dozvěděli jsme se, že historie jejich využívání sahá až do pravěku. Velmi poutavé bylo vyprávění o hraběcí rodině, která lázně založila. Vyzkoušeli jsme si cvičení podle vzduchoplavecké metody prof. Svozila. Součástí programu byly jednoduché pokusy, zkoumající vlastnosti minerální vody a řada dalších aktivit.

FOTO

 

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem MUZEUM LUHAČOVICKÉHO ZÁLESÍ

VČELAŘSKÁ SOUTĚŽ V NASAVRKÁCH

IMG_1311 (480x640)

 

Děti ze školní družiny se zúčastnily výtvarné soutěže k 65. výročí založení včelařského vzdělávání v Nasavrkách. Našim úkolem bylo vytvořit “VČELU”. Obrázek z dýhy –  Úl a včelky nyní zkrášluje včelařskou výstavu 😀

 

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem VČELAŘSKÁ SOUTĚŽ V NASAVRKÁCH