KONCERT

18
V pátek 19. května se žáci naší školy zúčastnili výchovného koncertu skupiny „Nové operetní Studio“. Ukázky písní, které na koncertě zazněly, byly vhodně vybrané a děti se tak nenásilnou formou dozvěděly hlavní rozdíly mezi operou, operetou a muzikálem. Koncert se žákům líbil, jelikož byli celou dobu ukáznění a do programu se aktivně zapojili.   FOTO

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem KONCERT

ČISTÉ POZLOVICE – DEN S MYSLIVCI

11
Ve čtvrtek 18. května 2017 proběhl v naší škole i letos Den s myslivci. Žáci jednotlivých tříd se vydali po skupinách, v čele s místním myslivcem, na krátkou trasu Pozlovicemi. Účelem bylo posbírat vše, co do přírody nepatří a vyčistit tak naši přírodu a přilehlé okolí. Naši žáci se úkolu zhostili velmi dobře. Po úklidu přírody si děti opekly špekáčky a dokonce soutěžily i ve střelbě ze vzduchovky. Za pohodové dopoledne děkujeme všem zúčastněným myslivcům. FOTO

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ČISTÉ POZLOVICE – DEN S MYSLIVCI

VYSTOUPENÍ V PENZIONU

111
Dne 16. května vystoupily děti naší základní školy v Penzionu Spokojené Stáří, kde všem přítomným seniorům v souvislosti s oslavou dne matek zpříjemnily dopoledne. Muzikál „Šípková Růženka“ potěšil všechny přítomné, děti zahrály na hudební nástroje a zarecitovaly několik básní a společně s klienty penzionu zazpívaly několik lidových písní. Úsměvy, potlesk, ale také slzy dojetí, byly důkazem toho, že se naše vystoupení všem líbilo. No a my jsme na oplátku slíbili, že naše vystoupení není poslední a zase někdy přijdeme… FOTO

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem VYSTOUPENÍ V PENZIONU

DEN MATEK

111
V pátek 12. května odpoledne se víceúčelový sál v Pozlovicích zaplnil snad do posledního místečka. Maminkám k jejich svátku, ale také všem ostatním přítomným, předvedli žáci naší školy program, který si k tomuto významnému dni nacvičili.
O moderování se postarala dvojice žáků přestrojená za Cuky a Luky, a to, že mluvila slovensky, jí nečinilo vůbec žádný problém.
Program byl tradičně sestaven z písní, básní, tanečků a scének žáků všech ročníků. Do programu bylo zařazeno také vystoupení tří odvážných tatínků, kteří zavzpomínali na svá mladá léta a svými kreacemi rozpohybovali a roztleskali všechny přítomné. Vrcholem celého odpoledne bylo vystoupení dětí v muzikálu Zdeňka Svěráka „Šípková Růženka“. Výkony všech účastníků byly pokaždé odměněny bouřlivým potleskem a v očích mnoha diváku se zaleskla slza radosti i dojetí.
Nácvik, organizace, příprava kostýmů, secvičení a technické zajištění celé akce bylo pro všechny účastníky velmi náročné, a tak bychom touto cestou chtěli vyslovit poděkování všem, kteří se na přípravě akce podíleli – žákům, rodičům i pedagogickým pracovníkům a v neposlední řadě také zvukaři Vítkovi Miškaříkovi. Výkony účinkujících, návštěva rodičů a rodinných příslušníků, vystoupení hostů a výborné ozvučení celé akce vytvořily skvělou a důstojnou atmosféru oslavy svátku našich maminek. Ještě jednou – díky všem!   FOTO  VIDEO

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem DEN MATEK

SBĚR PAPÍRU

13

Letošní jarní sběr papíru byl úspěšný. Celkově jsme za celou školu nasbírali 9 173 kg!!! V každé třídě jsme ohodnotili tři žáky, kteří přinesli nejvíce kilogramů. Mezi další oceněné patřili ti, kteří přinesli více než 150 kg a další skupinou byli sběrači nad 100 kg. Poděkovat bychom chtěli jak žákům, tak i rodičům, kteří pomohli tak velké množství sběru uložit do připravených kontejnerů.  FOTO

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem SBĚR PAPÍRU

DEN MATEK

den_matek_2017 kopie
Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem DEN MATEK

PĚVECKÁ SOUTĚŽ

138
V naší škole se opět soutěžilo… tentokrát ve zpěvu. Ve středu 19. dubna 2017 proběhlo školní kolo pěvecké soutěže. Soutěž byla rozdělena do tří kategorií. V první kategorii soutěžili žáci první třídy, ve druhé se mezi sebou poměřili žáci druhého a třetího ročníku. Ve třetí kategorii se utkali žáci čtvrtého a pátého ročníku. Vše bylo sledováno a hodnoceno přísnou porotou. Žáci předvedli obdivuhodné výkony a porota následně vybrala z každé kategorie tři nejlepší.  FOTO

 1. kategorie
  1. místo  Štěpán Vráblík
  2. místo Andrea Kubáčková
  3. místo Beáta Rajznauerová
 2. kategorie     
  1. místo Anna Marie Janíková
  2. místo Tereza Šumšalová
  3. místo Tereza Kubáčková
 3. kategorie          
  1. místo Gabriela Tomášková
  2. místo Kateřina Martincová
  3. místo Nikol Helštýnová
Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem PĚVECKÁ SOUTĚŽ

SBĚR PAPÍRU

info

Ve čtvrtek 4. května proběhne v ZŠ Pozlovice jarní sběr papíru. Ve dvoře za školou budeme vážit přivezený papír v čase od 13.30 do 17.00 hod. Za každou pomoc s přenášením papíru  budeme rádi 🙂

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem SBĚR PAPÍRU

SFÉRICKÉ KINO

11

 

V pátek 21. dubna na oslavu svátku „DEN ZEMĚ“ k nám opět zavítalo SFÉRICKÉ KINO. Děti se ocitly v kouzelném prostoru a připadaly si, jako by byly na dně oceánu. Všichni společně jsme se ponořili do hlubin moře a se zaujetím sledovali příběh o Začarovaném korálovém útesu. Pohledy přes celou kopuli, padající hvězdy a další efekty jsou opravdovou podívanou! FOTO

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem SFÉRICKÉ KINO

PREVENTIVNÍ PROGRAM

113

 

Z Centra pro rodinu z Uherského Brodu k nám ve čtvrtek 20. dubna opět zavítala paní Gregůrková. Tentokrát navštívila čtvrtou a pátou třídu. Žáci se na setkání těšili a byli zvědaví, co je bude čekat. Přednášející si připravila pro čtvrtou třídu téma RODINA, žáci páté třídy měli přednášku na téma JAK NÁM RODIČE DALI NEJVĚTŠÍ DAR.   FOTO

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem PREVENTIVNÍ PROGRAM