VÝLET DO LUHAČOVIC

img_1134-640x480

Děti ze školní družiny jely v úterý 10. května na výlet do Luhačovic.

Navštívili jsme výstavu výtvarných prací  v Galerii – Elektra u příležitosti 700 let výročí od narození KARLA IV. Počasí nám přálo, tak jsme se ještě prošli do lázní na zmrzlinu a oplatek. :-)

FOTO

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

TURNAJ VE VYBÍJENÉ VE ŠD

img_1158-640x480

Ve středu 11.května proběhl ve školní družině TURNAJ VE VYBÍJENÉ. Děti byly rozděleny do čtyř týmů a sehrály mezi sebou „nelítostný souboj“ o prvenství. Všichni zúčastnění dostali sladkou odměnu. :-D

FOTO

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

DEN MATEK

14

V pátek 6. května se víceúčelový sál v Pozlovicích zaplnil zejména našimi maminkami, které mohly spolu se svými blízkými zhlédnout vystoupení svých dětí k jejich svátku.

Pestrý program, který moderovali sami žáci, byl sestaven z písní, básní, tanečků a scének. Vrcholem bylo vystoupení dětí v operetce Zděňka Svěráka „Budulínek“. Výkony všech účastníků byly odměněny vždy bouřlivým potleskem a důkazem, že svoje role naši malí herci zvládli, byly slzy radosti v očích nejednoho diváka…

Naše poděkování patří všem, kteří se na přípravě podíleli. Výkony účinkujících, velká návštěva rodičů a rodinných příslušníků, vystoupení hostů ze ZUŠ Luhačovice a skvělé ozvučení celé akce vytvořily krásnou atmosféru oslavy svátku našich maminek. Věříme, že další akce, které naše škola připraví, budou pro všechny důkazem, že naši žáci jsou jedním slovem skvělí.

FOTO

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

RODILÝ MLUVČÍ

19

Další z pravidelných setkání s rodilým mluvčím Joshem probíhalo na téma počasí. Žáci čtvrtého a pátého ročníku si rozvíjeli své vědomosti a zapojovali se do anglické konverzace. 

FOTO

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

SBĚR PAPÍRU

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ve čtvrtek 12. května 2016  proběhne jarní sběr papíru. Ve dvoře školy budeme do připravených kontejnerů skládat nasbírané papíry od 13.30 do 17.00 hod. Papír není potřeba třídit na noviny a časopisy. Přijďte nás podpořit :-)

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

DEN MATEK

Den_matek_2016

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

PLAVÁNÍ

110

Žáci druhého a třetího ročníku zahájili 20. dubna povinnou výuku plavání, kterou zajišťuje Plavecká škola Uherské Hradiště ve středisku v Luhačovicích. Městskou plovárnu navštěvují žáci každou středu, kde na ně čeká nejen plavecký bazén, ale také zážitkový bazén se skákacím zálivem a divokou řekou. Výuka je naplánována až do konce školního roku, kdy poslední hodiny plavání připadnou na 22. června.

FOTO

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

DEN ZEMĚ

13

Den Země je den věnovaný Zemi, který se každoročně slaví 22. dubna. Tento svátek je ovlivněn původními dny Země, které oslavovaly příchod jara. V současné době se jedná o ekologicky motivovaný svátek, jehož cílem je upozornit společnost na dopady lidského chování vůči životnímu prostředí. Ve škole jsme si Den Země připomněli tím, že jsme všichni přišli v zeleném oblečení a také jsme k tomu přizpůsobili výuku. V průběhu dne děti plnily pracovní listy zaměřené na recyklaci odpadků a ochranu životního prostředí.

FOTO

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

CENTRUM PRO RODINU

11

Již několik let spolupracujeme s paní Gregůrkovou z organizace Centrum pro rodinu Uherský Brod. Cílem setkání, které probíhají během celého školního roku, jsou preventivní programy, jejichž bloky jsou rozděleny do několika setkání a  jsou tématicky uzpůsobeny dle věku žáků. 

Zde je přehled témat pro jednotlivé ročníky:

  • 1. třída: Já, moji kamarádi a moje rodina: Já a moji kamarádi, Já a moje rodina
  • 2. třída: Mluvíme a nasloucháme, a přitom se rádi máme: Jak spolu mluvíme, Nad rodinným albem
  • 3. třída: Zdravé myšlenky – zdravé vztahy: Myšlenky a vztahy, Máme doma miminko 
  • 4. třída: Můžu se stát hrdinou?: Moje vzory, úspěch a neúspěch, Jak se bránit nátlaku, Od prvního setkání k nové rodině
  • 5. třída: Dítě na cestě k dospělosti: Od dětství k dospělosti, Rozdíly a pochopení mezi námi, Jak nám rodiče dali největší dar

1., 2. a 3.třída4. a 5. třída4. a 5. třída2. a 3. třída

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

PĚVECKÁ SOUTĚŽ

133

V naší škole se opět soutěžilo… tentokrát ve zpěvu. V úterý 19.dubna 2016 proběhlo školní kolo pěvecké soutěže. Zpěváci všech tříd museli ukázat svůj um před nekompromisní porotou, která následně vybrala tři nejlepší žáky z každé třídy. ZDE můžete nahlédnout na výsledky. 

V pondělí 25.dubna 2016 se bude konat v Luhačovicích okrskové kolo pěvecké soutěže, kde nás budou reprezentovat tito žáci: Julie Kratina, Gabriela Tomášková, Nikol Helštýnová, Martina Tomášková a Miroslav Nakládal. 

Všem reprezentantům naší školy přejeme hodně úspěchů! :-) 

FOTO

18_0 V pondělí 25. 4. vítězové školního kola pěvecké soutěže reprezentovali naši školu na okrskovém kole v Luhačovicích. Soutěž byla rozdělena do dvou kategorií: mladší (2. a 3. třída) a starší (4. a 5. třída). Konkurence z okolních škol byla obrovská, ale i přesto se některým podařilo obsadit vrchní příčky. V mladší kategorii si krásné 1. místo vyzpívala Anežka Hanáková. Ve stejné kategorii zazářila rovněž Julie Kratina, která se zasloužila o 3. místo
Ostatním reprezentantům (Gabriela Tomášková, Nikol Helštýnová, Martina Tomášková, Miroslav Nakládal) děkujeme za vzornou reprezentaci školy. 

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny