ŘEDITELSKÉ VOLNO

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhlašuji z technických důvodů na den 7.května 2012 ředitelské volno.

V uvedený den dojde k přerušení dodávky vody z důvodu oprav havárie vodovodní přípojky. Z tohoto důvodu nebude v provozu také školní družina a školní jídelna.

Mgr. Jaroslav Hořák, ředitel školy

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Ve čtvrtek 26.dubna 2012 v čase od 13.00 do 16.00 hodin budou probíhat individuální konzultace s vyučujícími.

Ve 4.třídě budou z důvodu konání tanečního kroužku probíhat konzultace od 14.00 hodin. 

JARNÍ ÚKLID PŘÍRODY

Dne 20.dubna 2012 proběhne ve spolupráci členů MS Komonec a  ÚM Pozlovice „jarní úklid přírody“.

Žáci jednotlivých tříd v doprovodu myslivců budou procházet předem naplánoné trasy a sbírat odpadky, které do přírody nepatří. Za odměnu si pak zasoutěží. Na svačinku je pro každého připraveno občerstvení – špekáček  s pečivem a čaj.

Děkujeme členům MS Komonec za spolupráci a zajištění občerstvení, ÚM Pozlovice za zajištění pytlů na odpadky.