Základní informace

Školní družina je součástí ZŠ Pozlovice. Zajišťuje odpočinkovou, zájmovou a sportovní činnost.

Provozní doba: ranní ŠD 6.00 – 7.30, odpolední ŠD 11.30 – 16.00

Počet oddělení:
I.ODDĚLENÍ – Lenka Bednaříková – 1.ročník (budova ÚM)
II.ODDĚLENÍ – Mgr. Anna Mališková – 2.- 3.ročník (budova ÚM)                                                                                          

III. ODDĚLENÍ – PhDr.. Milada Sedlářová – 4. – 5. ročník (budova ZŠ)

 

Děti využívají tři pěkně vybavené učebny, dále tělocvičnu, víceúčelové hřiště, zahradu u MŠ a také okolní přírodu.

Žáci mají možnost navštěvovat ranní družinu od 6.00 do 7.30 hodin nebo v době po ukončení školního vyučování v časovém rozmezí od 11.30 do 16.00hodin.

Za pobyt ve školní družině je vybírán měsíční poplatek 50Kč.