Informace k testování od 3. 1. 2022

• v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá antigenní testování žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni,
• dále pak od 17. ledna 2022 probíhá antigenní testování žáků každé pondělí
• nově se testují i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci
• v případě, že se žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.)

informační leták pro rodiče k preventivnímu testování zde

Třídní schůzky 16.11.2021

V úterý 16.11.2021 proběhnou v základní škole třídní schůzky v čase od 15:30-17:00. Každá třída má začátek samostatně ve své kmenové třídě. Po společném začátku proběhnou individuální konzultace s každým rodičem o prospěchu a chování žáků. Při vstupu do budovy školy je nutné mít nasazený respirátor.

Zahájení školního roku a provoz školy

První školní den – středa 1. 9. 2021

Školní rok 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021 v 8.00 hod. Po příchodu do školy se žáci přezují a  přesunou do svých tříd, kde je přivítají třídní učitelky a předají jim základní informace

Zahajovací den pro žáky skončí během druhé vyučovací hodiny (cca 9:15).

Pro II. – V. třídu platí pro první školní den: přezůvky s sebou, bez aktovek.

Pro prvňáčky je to 1. září opačně: bez přezůvek a s aktovkou.

Školní družin a školní jídelna nebudou 1. září v provozu.

Čtvrtek a pátek 2. – 3. 9. 2021

Běžný provoz základní školy, školní družiny a školní jídelny pro žáky školy bude zahájen ve čtvrtek 2. září. Žáci  budou mít od čtvrtku do pátku 4 vyučovací hodiny. Žáci si ve čtvrtek přinesou aktovky na učebnice, vyučování proběhne formou třídních hodin. Provoz školní družiny bude zahájen ve čtvrtek 2.9.2021 (ranní od 6:00  i odpolední do 16:00).

Od 6. 9. 2021 poběží provoz dle rozvrhu hodin

Obecné informace k provozu školy:

– děti nastoupí do svých tříd běžně, bez omezeného počtu

– ve společných prostorech školy musí mít žáci nasazenou roušku (respirátor), ve třídě si roušku sundávají

– nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou školy, tzn. děti vstupují do šaten jako za běžného provozu, nejsou určeny žádné jednotlivé časy pro každou třídu

osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit,

žádáme rodiče, aby do budovy školy vstupovali jen v nutných případech, i při vyzvednutí dítěte po vyučování nebo po konci školní družiny nejlépe čekat před budovou školy,

– nebude zajištěn pitný režim o přestávkách, všichni žáci si budou nosit pití z domu

– ve škole budou platit hygienická opatření dle doporučení MŠMT

– testování žáků: První testování proběhne 1. 9. 2021 v jednotlivých třídách, další termíny pro testování jsou 6. 9. a 9. 9. 2021. U žáků I. – III. třídy může být u testování přítomen rodič. Žáci, kteří se odmítnou testovat, musí mít po celou dobu pobytu ve škole nasazenou roušku (respirátor). Testování probíhá samoodběrovými neinvazivními testy. Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního
pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.