Otevření školy od 12. 4. 2021

Od pondělí 12. 4. 2021 se vrátí žáci do školy formou rotační výuky, tzn. že se budou třídy střídat v prezenční výuce (ve škole) a distanční výuce (doma) vždy po týdnu. V prvním týdnu (12.-16.4.2021) budou ve škole I. a III. třída. Takže II. + IV. + V. třída bude mít distanční výuku a budou doma. V dalším týdnu (19.-23.4.2021) se vše otočí a distanční výuku budou mít I. a III. třída a ve škole budou II. + IV. + V. třída. Přítomnost žáka ve škole je podmíněna účastí na testování – veškeré informace k testování žáků a k provozu školy byly zaslány rodičům na jejich emailové adresy.

Zápis k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2021/2022

Vzhledem k aktuální situaci neproběhne zápis do 1. ročníku běžným způsobem. Podání žádosti proběhne pouze „papírově“ bez přítomnosti dětí.

Žádost o přijetí můžete doručit jedním z níže uvedených způsobů v termínu od 1. 4. – 30. 4. 2021.

S žádostí o přijetí (ke stažení zde)  je nutné dodat i kopii rodného listu dítěte a je vhodné dodat i zápisní list žáka (ke stažení – zde)

Žádost o přijetí s ostatními dokumenty je možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy: gweve8f
  2. e-mailem s Vaším uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na e-mail: reditel@zspozlovice.cz,
  3. poštou na adresu: ZŠ a MŠ Pozlovice, Hlavní 59, 763 26 Luhačovice,
  4. osobní podání: vhodit do poštovní schránky základní školy

Žádost o odklad povinné školní docházky

Pokud jsou rodiče rozhodnuti, že budou žádat o odklad povinné školní docházky, musí dodat žádost o odklad povinné školní docházky, ke které musí být doloženo doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (dětského lékaře) nebo klinického psychologa. Zde-žádost o odklad

 

Uzavření školy od 1. 3. 2021

Od 1. 3. 2021 bude provoz školy uzavřen i pro I. a II. třídu. Výuka bude pro všechny třídy probíhat distanční formou. 

Informace o rozvrhu hodin během distanční výuky předají třídní učitelé emailovou komunikací.

V případě nutnosti půjčení školního tabletu pro potřeby distanční výuky kontaktujte ředitele školy: reditel@zspozlovice.cz

Po dobu distanční výuky mají žáci nárok na odběr obědů.

Školní družina po dobu uzavření školy v provozu není.

Pro děti (3 – 10 let) zdravotníků apod. je zřízena dětská skupina v ZŠ Luhačovice – bližší informace zde (pro nahlášení dítěte na pondělí 1.3.2021 je možné ho přihlásit do 19:00 na uvedený kontakt v odkazu): https://www.zsluhacovice.cz/zrizeni-detske-skupiny/d-1129

Ošetřovné – podle nových pravidel škola již nevyplňuje potvrzení, více informací naleznete zde