Konzultační hodiny

Konzultační den je stanoven na úterý v čase od 13.30 hod. do 14.30 hod. Prosíme rodiče, aby své konzultace předem domlouvali s vyučujícími prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.