Základní informace

Terezie Žmolíková – vedoucí stravování
Jana Nakládalová – hlavní kuchařka
Dana Balážová – pomocná kuchařka

V naší kuchyni se vaří podle zásad racionální výživy, kde je přesně stanoveno, co se v týdenním a měsíčním složení jídel musí objevit, aby děti zdárně rostly. Vzhledem k tomu, že u mnohých dětí je školní stravování jediné teplé jídlo za den, musí být strava vyvážená.

Přihlašovací údaje Strava.cz 
  • Číslo jídelny: 1607
  • Uživatelské jméno: přidělí vedoucí stravování
  • Heslo: přidělí vedoucí stravování
    Heslo je nutné po prvním přihlášení změnit!!

Žáci, kteří jsou přihlášeni ke školnímu stravování si zakoupí čip u vedoucí stravování. Cena čipu činí 150Kč. Ztrátu čipu je nutné neodkladně nahlásit vedoucí stravování. 

Ceník obědů od 1. 9. 2022

1 oběd – žáci ve věku 7 – 10 let 32 Kč
1 oběd – žáci ve věku 11 – 15 let 34 Kč

Platba za obědy

Využijte bezhotovostní platby za stravování – dokument ke stažení Bezhotovostní platby za stravování , Přihláška ke stravování 

 Obědy se platí vždy na jeden kalendářní měsíc dopředu v hotovosti nebo bezhotovostní platbou – inkasem. Vždy do 5.dne v měsíci vybírá vedoucí stravování peníze ve školní jídelněKaždý žák obdrží na začátku daného měsíce vyúčtování, na základě kterého provedou platbu v hotovosti u vedoucí stravování.

V případě nemoci žáka je povolen odběr obědu do jídlonosiče pouze první den nemoci, což musí být domluveno s vedoucí školní jídelny.

V případě zájmu rodičů odebírat obědy i další dny po dobu nemoci dítěte, je možné pouze za plnou cenu včetně režií, což je 95 Kč.

Odhlašování obědů
Pokud je to možné, oběd se odhlašuje den předem. Odhlašování obědů provádí rodiče na portálu www.strava.cz nebo telefonicky. Odhlášení obědu na aktuální den je možné do 7:15 hod. Telefonní kontakt pro odhlašování obědů vedoucí stravování: 605 410 937 .

 

Případné dotazy, připomínky či náměty mají rodiče možnost řešit s vedoucí stravování paní Terezií Žmolíkovou
Tel.: 605 410 937