Základní informace

Terezie Žmolíková – vedoucí stravování
Jana Nakládalová – hlavní kuchařka
Dana Balážová – pomocná kuchařka

V naší kuchyni se vaří podle zásad racionální výživy, kde je přesně stanoveno, co se v týdenním a měsíčním složení jídel musí objevit, aby děti zdárně rostly. Vzhledem k tomu, že u mnohých dětí je školní stravování jediné teplé jídlo za den, musí být strava vyvážená.

Ceník obědů od 1. 9. 2021

1 oběd – žáci ve věku 7 – 10 let 28 Kč
1 oběd – žáci ve věku 11 – 15 let 30 Kč

Platba za obědy

Využijte bezhotovostní platby za stravování – dokument ke stažení Bezhotovostní-platby-stravování-ZŠ

 Obědy se platí dopředu vždy na jeden kalendářní měsíc dopředu v hotovosti nebo bezhotovostní platbou – inkasem. Vždy do 15. v měsíci vybírá vedoucí stravování peníze ve školní jídelněKaždý žák vlastní průkaz ke stravování se svým jménem, který by měl mít u sebe pro případ kontroly. Úhrada v hotovosti je potvrzena razítkem a částkou, kterou žák nebo rodič zaplatil.

V případě nemoci žáka je povolen odběr obědu do jídlonosiče pouze první den nemoci, což musí být domluveno s vedoucí školní jídelny. V případě zájmu rodičů odebírat obědy i další dny po dobu nemoci dítěte, je možné pouze za plnou cenu včetně režií, což je  65 Kč.

Odhlašování obědů
Pokud je to možné, oběd se odhlašuje den předem. Odhlašování obědů provádí rodiče telefonicky.  Telefonní kontakt pro odhlašování obědů (jídelna): 722 531 513. 

Případné dotazy, připomínky či náměty mají rodiče možnost řešit s vedoucí stravování paní Terezií Žmolíkovou
Tel.: 605 410 937