Zaměstnanci školy

Ředitel školy:

 • Mgr. Přemysl Janeček

Učitelé:

 • PaedDr. Mgr. Ivana Dědková – I. třída (výchovný poradce)
 • Mgr. Petra Brostíková – II. třída (metodik prevence)
 • Mgr. Marek Urban – III. třída
 • Mgr. Barbora Plášková – IV. třída
 • Mgr. Kateřina Tylečková – V. třída
 • Mgr. Pavlína Hanáčková – bez třídnictví

Školní družina

 • Lenka Bednaříková
 • PhDr. Milada Sedlářová
 • Mgr. Anna Mališková

Asistenti pedagoga:

 • Jana Tvarůžková
 • Bc. Pavlína Stolaříková

Další personál:

 • Terezie Žmolíková (vedoucí stravování)
 • Jana Nakládalová (kuchařka)
 • Dana Balážová (kuchařka)
 • Zuzana Juráková (uklizečka, kuchařka)
 • Veronika Křapová (uklizečka)

Externí pracovníci:
Výuka náboženství:

 • P. Mgr. Jan Ston
 •  

ZUŠ:

 • Veronika Mlčáková