Charakteristika školy

Dnešní školní budova byla postavena v roce 1896. Od té doby prošla mnoha stavebními úpravami až do současné podoby. Od 1. 7. 2017 došlo ke sloučení základní školy a mateřské školy v Pozlovicích pod jeden právní subjekt  s názvem Základní škola a Mateřská škola Pozlovice (více o MŠ na http://www.mspozlovice.cz).
V současnosti se na naší škole učí žáci od 1. do 5. ročníku v pěti samostatných třídách.
Kromě pěti tříd je ve škole i počítačová učebna, která byla dokončena v roce 2011. Díky projektu „EU peníze školám“ jsme mohli učebnu vybavit 15 žákovskými počítači a jedním počítačem učitelským. Součástí byla také dodávka nového nábytku v celé učebně. Postupnou modernizací prochází i ostatní třídy a v současnosti jsou ve dvou z nich umístěny interaktivní tabule. Všechny třídy jsou vybaveny výškově nastavitelnými lavicemi a židlemi.

Součástí základní školy je i školní jídelna a školní družina. Školní družina se nachází v protějších prostorách Úřadu městyse Pozlovice. Děti zde mají k dispozici moderně vybavené herny. Ve stejné budově  využíváme také tělocvičnu.

 Naše škola nabízí:

  • domácí rodinné prostředí s individuálním přístupem k žákům – díky nižšímu počtu žáků ve třídách se můžeme věnovat dětem tak, abychom mohli rozvíjet jejich osobnost, individuální schopnosti a dovednosti
  • důraz na kvalitní výuku anglického jazyka – výuka AJ je zařazena od 1. ročníku, snažíme se do výuky zařazovat i metodu CLIL pomocí tzv. jazykových sprch (krátké aktivity v cizím jazyce během výuky), zapojili jsme se do projektu eTwinning, díky kterému můžeme poznávat nové kamarády a zvyky z ostatních evropských zemí
  • bohatý výběr z mimoškolních aktivit a kroužků díky spolupráci s DDM Luhačovice a ZUŠ Luhačovice
  • zaměření na environmentální problematiku – snažíme se o to, aby naši žáci chápali důležitost ochrany životního prostředí a aby se chovali šetrně k místu, kde žijí a vážili si ho, snažíme se, aby děti mohly trávit i část výuky mimo školní budovu v krásném prostředí regionu Luhačovického Zálesí
  • počítačovou učebnu vybavenou 15 žákovskými počítači a dataprojektorem
  • 3 oddělení školní družiny vybavené moderním nábytkem
  • zdravou a chutnou stravu ve školní jídelně
  • zapojení rodičů do života školy – pořádáme akce, do kterých se můžou rodiče aktivně zapojit ať už jako spoluorganizátoři nebo účastníci, rodiče se tak mohou setkávat mezi sebou, s žáky a se zaměstnanci školy (pořádáme školní ples, tvořivé dílny, vystoupení k rozsvěcování vánočního stromu, vystoupení na Den matek, rozloučení se školním rokem, …)

Zřizovatel

Městys Pozlovice
Hlavní 51
763 26 Luhačovice

Tel.: + 420 577 113 071
Fax: +420 577 113 070
IČO: 00568708
web: www.pozlovice.cz
e-mail: mestys@pozlovice.cz