Charakteristika školy

MISE NAŠÍ ŠKOLY

Poskytujeme základní vzdělávání, umožňujeme stravování ve školní jídelně, nabízíme školní družinu. Předáváme žákům znalosti a dovednosti vedoucí k osobnostnímu rozvoji žáků s ohledem na individuální schopnosti a potřeby.

Personál naší školy se také neustále zdokonaluje a vzdělává formou školení a kurzů. Důraz klademe na vytváření příjemného a bezpečného školního prostředí i na spolupráci s rodiči a dalšími partnery. Příležitost rozvíjet své zájmy a silné stránky nabízíme i po skončení vyučování díky široké nabídce zájmové činnosti, ve které spolupracujeme s DDM Luhačovice.

Naší velkou výhodou je umístění školy v mikroregionu Luhačovského Zálesí a lázeňského prostředí, které využíváme k vytváření kladného vztahu k životnímu prostředí a kulturním hodnotám. Spolupracujeme s mateřskou školou, Úřadem městyse a ostatními spolky.

VIZE NAŠÍ ŠKOLY

 • Chceme, aby u nás ve škole bylo příjemně žákům, jejich rodičům i všem zaměstnancům.
 • Chceme i nadále u žáků rozvíjet a podporovat kladný vztah k životnímu prostředí a rozvíjet jejich cizojazyčné vědomosti a vést je k celoživotnímu vzdělávání.
 • Chceme být uznávanou moderní základní školou.

ROZVOJOVÉ ZÁMĚRY NAŠÍ ŠKOLY

 • Vytvořit tvořivou, otevřenou a komunitní školu
 • zlepšovat materiální a technické vybavení školy
 • poskytovat atraktivní zájmové a mimoškolní aktivity
 • vytvořit podmínky pro kariérový růst pedagogů
 • rozvíjet nadání a talent žáků
 • starat se o příjemné klima školy
 • podporovat dobrou prezentaci školy
 • rozvíjet u žáků dovednosti potřebné pro 21. století (připravit žáky na budoucnost rozvíjením cizích jazyků a ICT)
 • vytvořit moderní školu uplatňující prvky inovativního vzdělávání (SFUMATO, metoda Hejného, CLIL, projektová výuka)
 • rozvíjet kladný vztah k životnímu prostředí