Zápis k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2021/2022

Vzhledem k aktuální situaci neproběhne zápis do 1. ročníku běžným způsobem. Podání žádosti proběhne pouze „papírově“ bez přítomnosti dětí.

Žádost o přijetí můžete doručit jedním z níže uvedených způsobů v termínu od 1. 4. – 30. 4. 2021.

S žádostí o přijetí (ke stažení zde)  je nutné dodat i kopii rodného listu dítěte a je vhodné dodat i zápisní list žáka (ke stažení – zde)

Žádost o přijetí s ostatními dokumenty je možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy: gweve8f
  2. e-mailem s Vaším uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na e-mail: reditel@zspozlovice.cz,
  3. poštou na adresu: ZŠ a MŠ Pozlovice, Hlavní 59, 763 26 Luhačovice,
  4. osobní podání: vhodit do poštovní schránky základní školy

Žádost o odklad povinné školní docházky

Pokud jsou rodiče rozhodnuti, že budou žádat o odklad povinné školní docházky, musí dodat žádost o odklad povinné školní docházky, ke které musí být doloženo doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (dětského lékaře) nebo klinického psychologa. Zde-žádost o odklad

 

Uzavření školy od 1. 3. 2021

Od 1. 3. 2021 bude provoz školy uzavřen i pro I. a II. třídu. Výuka bude pro všechny třídy probíhat distanční formou. 

Informace o rozvrhu hodin během distanční výuky předají třídní učitelé emailovou komunikací.

V případě nutnosti půjčení školního tabletu pro potřeby distanční výuky kontaktujte ředitele školy: reditel@zspozlovice.cz

Po dobu distanční výuky mají žáci nárok na odběr obědů.

Školní družina po dobu uzavření školy v provozu není.

Pro děti (3 – 10 let) zdravotníků apod. je zřízena dětská skupina v ZŠ Luhačovice – bližší informace zde (pro nahlášení dítěte na pondělí 1.3.2021 je možné ho přihlásit do 19:00 na uvedený kontakt v odkazu): https://www.zsluhacovice.cz/zrizeni-detske-skupiny/d-1129

Ošetřovné – podle nových pravidel škola již nevyplňuje potvrzení, více informací naleznete zde

Informace k provozu školy od 4. 1. 2021

Od 4. 1. 2021 přechází III. – V. třída na distanční výuku. Žáci mají nárok na oběd. Zájemci o oběd se musí nahlásit telefonicky do školní kuchyně v pondělí 4. 1. 2021 do 8:00 a přinést jídlonosič do 10:00 do budovy školy. Kdo se nepřihlásí, má obědy automaticky odhlášeny.

I. a II. třída pokračuje v běžné výuce a dochází do školy. Ranní družina bude pro obě třídy v budově městyse, odpolední družina: I. třída v budově městyse, II. třída v budově ZŠ.