Zápis do 1. ročníku 2020/2021

Vzhledem k nastalé situaci neproběhne zápis do 1. ročníku běžným způsobem. Podání žádosti proběhne pouze „papírově“ bez přítomnosti dětí. Na podání žádosti o přijetí máte na výběr jednu z níže popsaných možností. Je to doporučený postup od MŠMT.

Podání žádosti o přijetí

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Žádost o přijetí je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy: gweve8f
  2. e-mailem s Vaším uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na mail: reditel@zspozlovice.cz,
  3. poštou na adresu: ZŠ a MŠ Pozlovice, Hlavní 59, 763 26 Luhačovice,
  4. osobní podání: vhodit do poštovní schránky základní školy

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

S žádostí o přijetí je vhodné doručit i zápisní list žáka.

Žádost o odklad povinné školní docházky

Stejný postup použijte i pro podání žádosti o odklad povinné školní docházky – zde je ještě potřeba k žádosti doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (dětského lékaře) nebo klinického psychologa.

 

Termín zápisu

Žádost můžete doručit jedním z výše uvedených způsobů v termínu 1. – 30. 4. 2020.

V případě dotazů pište řediteli školy na email: reditel@zspozlovice.cz nebo volejte na 739 143 958.

1.žádost_o_přijetí    2.Zápisní_list_žáka_2020-2021

Žádost o ošetřovné

Vážení rodiče,

formulář „ Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let“ Vám bude zasílán jen v elektronické podobě na Vaši emailovou adresu. Pokud budete chtít tuto žádost vystavit, napište na email reditel@zspozlovice.cz. Do emailu uveďte jméno a příjmení žáka, jeho rodné číslo. 

V případě dotazů kontaktujte ředitele školy na tel.: 739 143 958, kde domluvíte podrobnosti.

Další informace k vyplnění a odevzdání žádosti zde: doporuceny_postup_pro_podani_zadosti_o_osetrovne_uzavreni_skol

Uzavření provozu školy od 11. 3. 2020

Dle rozhodnutí Vlády ČR je s platností od středy 11.3.2020 uzavřena činnost základních, středních a vyšších odborných škol. Provoz škol je uzavřen na dobu neurčitou. 
 
Toto opatření se samozřejmě týká i naší školy, školní družiny a školní jídelny. Po odvolání tohoto opatření Vás budeme informovat skrz webové stránky školy, FB profil školy a email. 
 
 
Žákům budou úkoly zadávány průběžně skrz emailovou komunikaci s třídním učitelem.
 

Výzva KHS Zlín

Vážení rodiče,
 

v příloze zveřejňujeme výzvu Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, která je vypracovaná na základě epidemiologické situace dne 5. 3. 2020 a byla zaslána školám Zlínského kraje. 

Výzva byla vydána z důvodu předběžné opatrnosti a ochrany před potencionálním rozšířením onemocnění způsobeným koronavirem COVID-19a jeho vydání je z pohledu orgánu ochrany veřejného zdraví nezbytné. Rozsah doporučení odpovídá publikovaným doporučením ze strany Světové zdravotnické organizace (WHO), Ministerstva zdravotnictví ČR a je v souladu s dosavadními poznatky o původci a cestách přenosu daného infekčního onemocnění.

Zároveň žádáme všechny rodiče, kteří se svými dětmi navštívili některou z rizikových oblastí, aby tuto skutečnost nahlásili třídnímu učiteli a aby zvážili doporučení KHS o 14 – ti denní karanténě. Žádáme všechny, aby jednali zodpovědně.

Děkujeme!

Výzva Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně (002)

Základní zásady v období zvýšeného výskytu respirací

 

Linky:

http://www.mzcr.cz/obsah/koronavirus-covid-2019_4122_1.html

http://szu.cz/tema/prevence/2019ncov

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/index.html?zn=T-U

 

Žádost Krajské hygienické stanice Zlín o zveřejnění informací

Na žádost KHS Zlín (důvodem této žádosti jsou blížící se jarní prázdniny a zvýšená pravděpodobnost cestování mimo ČR) zveřejňujeme tyto informace:

na základě závěrů včera konané Ústřední epidemiologické komise na Ministerstvu zdravotnictví ČR Vám v příloze zasíláme aktualizovaný dokumenty – viz. níže. Na webu KHS ZK je nově vytvořená samostatná část věnovaná současné problematice. Více naleznete zde: http://www.khszlin.cz/25307-uvod-koronavirus.

KHS ZK – leták COVID Základní zásady v období zvýšeného výskytu respirací