Třídní schůzky 12.11.2019

V úterý 12. 11. 2019 se konají v Základní škole Pozlovice třídní schůzky v čase od 15:30 – 17:00. Každá třída má společný začátek ve své kmenové třídě, poté proběhnou individuální konzultace o prospěchu a chování žáků.

Nefunkční telefony

V budově ZŠ prozatím nefungují telefonní linky: ředitelna: 577 132 014, školní kuchyň: 577 131 980. Volejte proto na čísla: ředitelna: 739 143 958, školní kuchyň: 722 531 513. Děkujeme za pochopení a trpělivost.

zahájení školního roku 2. 9. 2019

Školní rok 2019/2020 společně zahájíme v pondělí 2. září 2019 v 8.00 hod. v prostorách hudebny ZŠ Pozlovice. Nové prvňáčky přivítáme krátkým programem v podání žáků páté třídy. Po slavnostním zahájení se žáci přesunou do svých tříd, kde se seznámí s třídními učiteli a získají základní informace. Zahajovací den pro žáky skončí během druhé vyučovací hodiny. Pro II. – V. třídu platí: přezůvky s sebou, bez aktovek. Pro prvňáčky je to opačně: bez přezůvek a s aktovkou.

Běžný provoz základní školy, školní družiny a školní jídelny pro žáky školy bude zahájen v úterý 3. září. Všichni žáci budou mít od úterý do pátku 4 vyučovací hodiny. Žáci si v úterý přinesou aktovky na učebnice, vyučování proběhne formou třídních hodin.