Informace k provozu školy od 17.5.2021

Od pondělí 17. 5. 2021 se na území celé České republiky umožňuje osobní přítomnost žáků 1. stupně bez rotací. Všechny třídy naší školy tedy budou docházet do školy a výuka bude probíhat prezenčně. Zůstává povinnost testování žáků – 1 x týdně (v pondělí) a nosit ochranu nosu a úst ve vnitřních prostorech školy. Při vycházce nebo pobytu venku žák nebo zaměstnanec školy nemusí mít ochranu nosu a úst. 

Provoz školní družiny je umožněn bez omezení, děti se v družině můžou promíchat i napříč ročníky.

Otevření školy od 12. 4. 2021

Od pondělí 12. 4. 2021 se vrátí žáci do školy formou rotační výuky, tzn. že se budou třídy střídat v prezenční výuce (ve škole) a distanční výuce (doma) vždy po týdnu. V prvním týdnu (12.-16.4.2021) budou ve škole I. a III. třída. Takže II. + IV. + V. třída bude mít distanční výuku a budou doma. V dalším týdnu (19.-23.4.2021) se vše otočí a distanční výuku budou mít I. a III. třída a ve škole budou II. + IV. + V. třída. Přítomnost žáka ve škole je podmíněna účastí na testování – veškeré informace k testování žáků a k provozu školy byly zaslány rodičům na jejich emailové adresy.

Zápis k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2021/2022

Vzhledem k aktuální situaci neproběhne zápis do 1. ročníku běžným způsobem. Podání žádosti proběhne pouze „papírově“ bez přítomnosti dětí.

Žádost o přijetí můžete doručit jedním z níže uvedených způsobů v termínu od 1. 4. – 30. 4. 2021.

S žádostí o přijetí (ke stažení zde)  je nutné dodat i kopii rodného listu dítěte a je vhodné dodat i zápisní list žáka (ke stažení – zde)

Žádost o přijetí s ostatními dokumenty je možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy: gweve8f
  2. e-mailem s Vaším uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na e-mail: reditel@zspozlovice.cz,
  3. poštou na adresu: ZŠ a MŠ Pozlovice, Hlavní 59, 763 26 Luhačovice,
  4. osobní podání: vhodit do poštovní schránky základní školy

Žádost o odklad povinné školní docházky

Pokud jsou rodiče rozhodnuti, že budou žádat o odklad povinné školní docházky, musí dodat žádost o odklad povinné školní docházky, ke které musí být doloženo doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (dětského lékaře) nebo klinického psychologa. Zde-žádost o odklad