Zahájení provozu základní školy od 30. 11. 2020

Od 30. 11. 2020 se všichni žáci prvního stupně ZŠ vrátí do školy.

Pro všechny žáky, zaměstnance a ostatní návštěvníky školy platí, že po celou dobu pobytu v budově musí mít nasazenu roušku nebo respirátor.

Roušku si můžou žáci sundat jen při svačině a na obědě.

Vyučování začíná v 7:50. Konec vyučování bude dle rozvrhu jednotlivých tříd.

Po příchodu do školy se po přezutí žáci z šatny sami ihned přesunou do své třídy.

Ve školní jídelně bude přítomna vždy jen jedna třída.

Ve třídách se bude pravidelně větrat.

Hodiny tělocviku jsou zakázány, v rozvrhu budou nahrazeny jiným předmětem dle potřeby vyučujících.

Budou vyučovány i nepovinné předměty (náboženství, anglický jazyk).

ŠD – informace byly zaslány samostatně emailem.

Žádáme rodiče, aby zbytečně nevstupovali do budovy školy.

Samozřejmě stále platí, že dítě s příznaky nemoci do školy nedochází.

Pokud někomu ze společné domácnosti žáka bude nařízena karanténa kvůli podezření na onemocnění COVID-19, žádáme, aby raději zůstal doma i žák alespoň po dobu, než bude znám výsledek testu člena domácnosti.

Kroužky: bude probíhat jen doučování, protože se zde nemíchají žáci napříč ročníky. Ostatní kroužky až do odvolání v provozu nebudou.

Děkujeme za spolupráci a snad to vše bez větších komplikací do Vánoc zvládneme!

Částečné zahájení provozu školy od 18. 11. 2020

Od středy 18. 11. 2020 bude zahájen provoz školy pro I. a II. třídu. Všichni žáci jsou povinni nosit roušku i během vyučování. Výuka probíhá dle rozvrhu hodin.

V provozu je i školní družina: I. třída – prostory ŠD  v budově úřadu městyse (ráno i odpoledne)

                                                      II. třída – prostory ZŠ (odpoledne)

 

Informace k uzavření školy od 14. 10. 2020 – aktualizace

Oznamujeme, že uzavření školy od středy 14. 10. 2020 nadále trvá až do odvolání. Výuka bude nadále probíhat distanční formou. 

Distanční výuka je pro žáky povinná, neúčast na výuce musí být řádně omluvena.  Žáci budou pracovat dle týdenního plánu. Forma distanční výuky – 1 krát denně on-line setkání (videokonference) prostřednictvím MS Teams, dále dle zadání vyučujících.

Po dobu distanční výuky mají žáci nárok na odběr obědů – viz příloha zde.

Školní družina po dobu uzavření školy v provozu není.

Kroužky 2020/2021

Aktualizovali jsme nabídku kroužků v naší škole. Opět spolupracujeme s DDM Luhačovice a nabízíme: 

Kroužek Vyučující      Den Čas Poplatek (rok) Ročník
Sportovní hry Pozlovice Mališková úterý 13:00-14:00 400,- 1. – 3.
Florbal Pozlovice Janeček pondělí 12:55 – 13:55  400,-  1. – 5.
Kytara Pozlovice pokročilí Urban pondělí 13:00 – 14:00 500,-  3. – 5.
Flétna Pozlovice pokročilí Bednaříková (ŠD) středa 15:30 – 16:30  500,-  1. – 5.
Flétna Pozlovice začátečníci Bednaříková (ŠD) středa 14:30 – 15:30 500,- 1. – 5.
Výtvarně kreativní Pozlovice Petrášová (ŠD) čtvrtek 15:00 – 16:00  800,-  1. – 5.
Kytara Pozlovice začátečníci Urban středa 13:00 – 14:00 500,- 1. – 5.

– zde je odkaz na jejich stránky, kde se můžete přihlásit na kroužky – http://www.ddmluhacovice.cz/krouzky 

Dále nabízíme aktivity přes projekt Šablony II :

V 1. pololetí 2020/2021 budou probíhat pro žáky další kroužky – kluby, které budou zdarma a přihlášky budou rodičům předány na začátku září:

  1. Klub komunikace v cizím jazyce – angličtina – Mgr. Kateřina Tylečková – 4.+5.třída – čtvrtek 12:45 – 14:15
  2. Klub zábavné logiky a deskových her (zaměřeno na deskové hry) – Dědková  (1.-5.třída) – pondělí 12:45 – 14:15
  3. Klub zábavné logiky a deskových her(zaměřeno na robotiku a programování) – Janeček – úterý – 13:45 – 15:15 (5.třída)

Zahájení nového školního roku 2020/2021

Školní rok 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020 v 8.00 hod. Vzhledem k epidemiologické situaci NEZAHÁJÍME letošní rok všichni dohromady ve společné třídě. Ale žáci se po přezutí přesunou do svých tříd, kde je přivítají třídní učitelky a předají jim základní informace. Nové prvňáčky i s jejich rodiči přivítáme v prostorách jejich třídy v přízemí budovy.

Zahajovací den pro žáky skončí během druhé vyučovací hodiny (cca 9:15).

Pro II. – V. třídu platí pro první školní den: přezůvky s sebou, bez aktovek.

Pro prvňáčky je to 1. září opačně: bez přezůvek a s aktovkou.

 

Běžný provoz základní školy, školní družiny a školní jídelny pro žáky školy bude zahájen ve středu 2. září. Žáci I. a II. třídy budou mít od středy do pátku 4 vyučovací hodiny, žáci III., IV. a V. třídy budou mít 5 vyučovacích hodin. Žáci si ve středu přinesou aktovky na učebnice, vyučování proběhne formou třídních hodin. Provoz školní družiny (ranní  i odpolední) bude během září přesunut do prostor budovy základní školy.

Další informace k začátku a průběhu školního roku sdělí rodičům třídní učitelé emailem v týdnu od 24. – 28. 8. 2020