Zahájení nového školního roku 2020/2021

Školní rok 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020 v 8.00 hod. Vzhledem k epidemiologické situaci NEZAHÁJÍME letošní rok všichni dohromady ve společné třídě. Ale žáci se po přezutí přesunou do svých tříd, kde je přivítají třídní učitelky a předají jim základní informace. Nové prvňáčky i s jejich rodiči přivítáme v prostorách jejich třídy v přízemí budovy.

Zahajovací den pro žáky skončí během druhé vyučovací hodiny (cca 9:15).

Pro II. – V. třídu platí pro první školní den: přezůvky s sebou, bez aktovek.

Pro prvňáčky je to 1. září opačně: bez přezůvek a s aktovkou.

 

Běžný provoz základní školy, školní družiny a školní jídelny pro žáky školy bude zahájen ve středu 2. září. Žáci I. a II. třídy budou mít od středy do pátku 4 vyučovací hodiny, žáci III., IV. a V. třídy budou mít 5 vyučovacích hodin. Žáci si ve středu přinesou aktovky na učebnice, vyučování proběhne formou třídních hodin. Provoz školní družiny (ranní  i odpolední) bude během září přesunut do prostor budovy základní školy.

Další informace k začátku a průběhu školního roku sdělí rodičům třídní učitelé emailem v týdnu od 24. – 28. 8. 2020

 

Závěr školního roku

Vysvědčení se bude slavnostně předávat v úterý 30.6.2020 v jednotlivých třídách v době od 8 do 8:45 hodin.
Společné ukončení z důvodu výskytu COVID – 19 nebude.
Pro vysvědčení si mohou do školy přijít i žáci, kteří se vzdělávají distančně. S sebou si přinesou potvrzení o bezinfekčnosti (viz. příloha), bez kterého nebudu do budovy školy vpuštěni. Tito žáci odejdou po předání vysvědčení domů.
Žáci, kteří se vyučují ve škole, si přeberou v době od 8:45 do 9:00 hodin v jídelně oběd (balíček) a odejdou domů. Odpolední školní družina v provozu poslední den nebude.
 

Znovuotevření provozu školy

Vážení rodiče,

dne 25.5.2020 bude obnoven provoz školy. Docházka žáků je až do 30. 6. 2020 dobrovolná.

Organizace výuky bude záležet na počtu rodičů, kteří potvrdí do 18. 5. 2020 účast žáků ve škole. Může nastat situace, že děti nebudou v jedné skupině podle třídy (ročníku). Skupiny se budou tvořit podle počtu žáků přihlášených na dopolední nebo celodenní účast ve škole. Výuka bude uzpůsobena podle složení skupin, které budou neměnné, včetně pedagogických pracovníků (třídní učitel nemusí učit všechny své žáky).

Rodičům byl zaslán email s bližšími informacemi.

Zájem o docházku potvrďte do 18. 5. 2020 emailem třídnímu učiteli.