Žádost Krajské hygienické stanice Zlín o zveřejnění informací

Na žádost KHS Zlín (důvodem této žádosti jsou blížící se jarní prázdniny a zvýšená pravděpodobnost cestování mimo ČR) zveřejňujeme tyto informace:

na základě závěrů včera konané Ústřední epidemiologické komise na Ministerstvu zdravotnictví ČR Vám v příloze zasíláme aktualizovaný dokumenty – viz. níže. Na webu KHS ZK je nově vytvořená samostatná část věnovaná současné problematice. Více naleznete zde: http://www.khszlin.cz/25307-uvod-koronavirus.

KHS ZK – leták COVID Základní zásady v období zvýšeného výskytu respirací

Miniškola pro předškoláky a jejich rodiče

ZŠ Pozlovice zve budoucí prvňáčky a jejich rodiče do miniškoly a to v úterý 10. 3. 2020 od 15:30 – 16:30. Během miniškoličky se děti seznámí se školním prostředím, mohou si vyzkoušet, jaké je to být opravdovým školákem. Budou plnit jednoduché úkoly, blíže se poznají s vyučujícími a připraví se tak na snadnější zahájení školní docházky. Rodiče můžou zůstat ve třídě s dětmi. Vezměte si s sebou přezůvky a pastelky.

Zápis do 1. ročníku

Základní škola a Mateřská škola Pozlovice oznamuje, že ve čtvrtek 16. dubna 2020 proběhne zápis dětí k plnění povinné školní docházky. Zápis se týká dětí narozených mezi 1. 9. 2013 – 31. 8. 2014 a dětí s odkladem povinné školní docházky.
Budoucí žáčky přivítáme v ZŠ Pozlovice v době od 13.00 do 17.00 hod. Pohovor s rodiči a rozhodnutí o přijetí nebo odkladu povinné školní docházky proběhne s ředitelem školy.

Prosíme rodiče, aby s sebou přinesli rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, vyplněnou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a vyplněný zápisní list. Dokumenty jsou k vyzvednutí v budově základní školy nebo budou předány na informační schůzce k zápisu, která se bude konat 30. 3. od 15:30 – 16:30 v budově ZŠ. (nebo ke stažení zde: žádost_o_přijetí a zápisní_list_žáka_2020-2021)

Pokud jsou rodiče rozhodnuti, že budou žádat o odklad povinné školní docházky, je vhodné předložit řediteli školy žádost o odklad povinné školní docházky, ke které musí být doloženo doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (dětského lékaře) nebo klinického psychologa. Pokud dne 16. dubna 2020 budou tyto dokumenty předloženy řediteli školy, může být odklad povolen již v termínu zápisu tedy 16. dubna 2020.

 

 

Školní ples

Zveme všechny rodiče a přátele školy na XVIII. školní ples, který se proběhne 14. 2. 2020. Hudba: A-BAND, vstupné je 139 Kč bez jídla nebo 199 Kč s jídlem. Vstupenky i místenky zakoupíte v infocentru na ÚM Pozlovice u paní Gergelové.

 
Děkujeme za podporu v roce 2019 a všem přejeme radostné prožití vánočních svátků, mnoho štěstí a pohody do roku 2020.
 

ZŠ a MŠ Pozlovice