Informace k provozu školy od 4. 1. 2021

Od 4. 1. 2021 přechází III. – V. třída na distanční výuku. Žáci mají nárok na oběd. Zájemci o oběd se musí nahlásit telefonicky do školní kuchyně v pondělí 4. 1. 2021 do 8:00 a přinést jídlonosič do 10:00 do budovy školy. Kdo se nepřihlásí, má obědy automaticky odhlášeny.

I. a II. třída pokračuje v běžné výuce a dochází do školy. Ranní družina bude pro obě třídy v budově městyse, odpolední družina: I. třída v budově městyse, II. třída v budově ZŠ.

Zahájení provozu základní školy od 30. 11. 2020

Od 30. 11. 2020 se všichni žáci prvního stupně ZŠ vrátí do školy.

Pro všechny žáky, zaměstnance a ostatní návštěvníky školy platí, že po celou dobu pobytu v budově musí mít nasazenu roušku nebo respirátor.

Roušku si můžou žáci sundat jen při svačině a na obědě.

Vyučování začíná v 7:50. Konec vyučování bude dle rozvrhu jednotlivých tříd.

Po příchodu do školy se po přezutí žáci z šatny sami ihned přesunou do své třídy.

Ve školní jídelně bude přítomna vždy jen jedna třída.

Ve třídách se bude pravidelně větrat.

Hodiny tělocviku jsou zakázány, v rozvrhu budou nahrazeny jiným předmětem dle potřeby vyučujících.

Budou vyučovány i nepovinné předměty (náboženství, anglický jazyk).

ŠD – informace byly zaslány samostatně emailem.

Žádáme rodiče, aby zbytečně nevstupovali do budovy školy.

Samozřejmě stále platí, že dítě s příznaky nemoci do školy nedochází.

Pokud někomu ze společné domácnosti žáka bude nařízena karanténa kvůli podezření na onemocnění COVID-19, žádáme, aby raději zůstal doma i žák alespoň po dobu, než bude znám výsledek testu člena domácnosti.

Kroužky: bude probíhat jen doučování, protože se zde nemíchají žáci napříč ročníky. Ostatní kroužky až do odvolání v provozu nebudou.

Děkujeme za spolupráci a snad to vše bez větších komplikací do Vánoc zvládneme!

Částečné zahájení provozu školy od 18. 11. 2020

Od středy 18. 11. 2020 bude zahájen provoz školy pro I. a II. třídu. Všichni žáci jsou povinni nosit roušku i během vyučování. Výuka probíhá dle rozvrhu hodin.

V provozu je i školní družina: I. třída – prostory ŠD  v budově úřadu městyse (ráno i odpoledne)

                                                      II. třída – prostory ZŠ (odpoledne)