Zápis do 1. ročníku

Základní škola a Mateřská škola Pozlovice oznamuje, že ve čtvrtek 16. dubna 2020 proběhne zápis dětí k plnění povinné školní docházky. Zápis se týká dětí narozených mezi 1. 9. 2013 – 31. 8. 2014 a dětí s odkladem povinné školní docházky.
Budoucí žáčky přivítáme v ZŠ Pozlovice v době od 13.00 do 17.00 hod. Pohovor s rodiči a rozhodnutí o přijetí nebo odkladu povinné školní docházky proběhne s ředitelem školy.

Prosíme rodiče, aby s sebou přinesli rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, vyplněnou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a vyplněný zápisní list. Dokumenty jsou k vyzvednutí v budově základní školy nebo budou předány na informační schůzce k zápisu, která se bude konat 30. 3. od 15:30 – 16:30 v budově ZŠ. (nebo ke stažení zde: žádost_o_přijetí a zápisní_list_žáka_2020-2021)

Pokud jsou rodiče rozhodnuti, že budou žádat o odklad povinné školní docházky, je vhodné předložit řediteli školy žádost o odklad povinné školní docházky, ke které musí být doloženo doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (dětského lékaře) nebo klinického psychologa. Pokud dne 16. dubna 2020 budou tyto dokumenty předloženy řediteli školy, může být odklad povolen již v termínu zápisu tedy 16. dubna 2020.

 

 

Školní ples

Zveme všechny rodiče a přátele školy na XVIII. školní ples, který se proběhne 14. 2. 2020. Hudba: A-BAND, vstupné je 139 Kč bez jídla nebo 199 Kč s jídlem. Vstupenky i místenky zakoupíte v infocentru na ÚM Pozlovice u paní Gergelové.

 
Děkujeme za podporu v roce 2019 a všem přejeme radostné prožití vánočních svátků, mnoho štěstí a pohody do roku 2020.
 

ZŠ a MŠ Pozlovice 

Třídní schůzky 12.11.2019

V úterý 12. 11. 2019 se konají v Základní škole Pozlovice třídní schůzky v čase od 15:30 – 17:00. Každá třída má společný začátek ve své kmenové třídě, poté proběhnou individuální konzultace o prospěchu a chování žáků.