Enviroškoly – pomáháme chrániť prírodu

 logo_proj_Fackov

Projekt: Enviroškoly – pomáháme chrániť prírodu

V rámci tohoto projektu budou realizovány společné aktivity žáků ZŠ Pozlovice a ZŠ Fačkov. Tyto aktivity mají směřovat ke zvýšení pozitivního povědomí o přírodě a krajině. Proto i v rámci aktivit bude možné poukazovat na přírodní diverzitu a různorodost především rostlin a živočichů. Účastníci aktivit tak získají nové poznatky nejen ze svého okolí, ale i z okolí přeshraniční krajiny. Realizátory projektu jsou základní školy, avšak žadatelem za slovenskou stranu je Obec Fačkov, za českou stranu je to Základní škola Pozlovice, jako hlavní přeshraniční partner.

Jednotlivé aktivity projektu:

  1. Nepoznané bohatstvo – v rámci této aktivity se uspořádá společné střetnutí ve Fačkově. Aktivita bude zaměřená na poznání základních rostlin a živočichů, kteří zde žijí. Smyslem aktivity je, aby děti poznaly svoje okolí a tak k němu měli i určitý vztah.
  2. Poznávajme chránené rastliny  – tato aktivita navazuje na první aktivitu a jejím smyslem je prohloubit poznatky získané v předchozí aktivitě s důrazem na regionální flóru. Aktivita bude probíhat tak, že se účastníci nejdřív hravou formou ve škole obeznámí s místními chráněnými rostlinami a následně půjdou ve skupinkách do přírody a jejich úkolem bude plnit různé úkoly s environmentální tématikou. Tato aktivita se uskuteční samostatně ve Fačkově i v Pozlovicích.
  3. Medvede a ich svet – oblast okolo obce Fačkov je charakteristická tím, že se v jejich lesech poměrně hojně vyskytují medvědi. Tyto zvířata často pro lidi představují nebezpečí, ale postoj k nim podléhá i mnohým mýtům a nepravdám. Smyslem aktivity je představit žákům život těchto zajímavých zvířat.
  4. Příroda pod mikroskopem –  aktivita bude zaměřena na environmentální výchovu s důrazem na poznávání přírody přes optiku mikroskopu. To znamená, že se vyberou vhodné látky a rostliny, které budou děti pozorovat pod mikroskopem. Takovýmto způsobem by se měly děti seznámit s přírodou i z pohledu, který jim byl dosud neznámý.

Součástí projektu je i vytvoření společné internetové aplikace, kdy se vytvoří internetová stránka o rostlinách a zvířatech partnerských regionů. Tato stránka bude specifická a jedinečná tím, že značnou část obsahové náplně (kresby, fotografie a popisy) vytvoří děti základních škol. Na stránce budou zobrazené rostliny a živočichové, které je potřebné chránit a to i s popisem toho, jak je potřeba je chránit nebo jakému chování by se měli návštěvníci přírody vyhýbat.

Projekt výrazně přispívá ke zlepšení životních podmínek v příhraničí a to pozitivními zásahy prostřednictvím environmentální osvěty, což má vliv na zamezení znehodnocování přírody v podmínkách partnerských regionů.