eTwinning

Na počátku školního roku 2013/2014 se stala naše škola součástí aktivity eTwinning, což je společenství evropských škol.

ETwinning je to platforma, přes kterou se zaměstnanci škol (učitelé, ředitelé, knihovníci ad.) z evropských zemí mohou zapojovat do vzájemné komunikace, spolupráce, vymýšlení projektů, sdílení, zkrátka a dobře která jim dává pocit, že jsou součástí nejzajímavějšího vzdělávacího společenství v Evropě – a nejde jen o pocit, oni jsou jeho součástí doopravdy!

Aktivita eTwinning podporuje spolupráci evropských škol postavenou na používání informačních a komunikačních technologií (ICT). Účastníkům nabízí zázemí, nástroje a služby, díky kterým je krátkodobá či dlouhodobá spolupráce v rámci jakéhokoli předmětu jednodušší.

Hlavním místem pro setkávání a spolupráci je eTwinningový portál (www.etwinning.net), který existuje ve 25 jazykových verzích. Na portálu mohou učitelé pomocí nástrojů přizpůsobených jejich potřebám vyhledávat partnery, zakládat projekty, vzájemně si vyměňovat nápady a fungující metody práce a bez dlouhých průtahů zahájit spolupráci.

 ETwinning byl zahájen v roce 2005 jako hlavní aktivita e-learningového programu Evropské komise, od roku 2007 je pevnou součástí Programu celoživotního učení. Centrální podpůrné středisko provozuje organizace European Schoolnet, mezinárodní sdružení 33 ministerstev školství, které se zabývá přípravou vzdělávacích programu pro školy, učitele a žáky z celé Evropy. Na úrovni jednotlivých států aktivitu eTwinning zajišťuje 35 národních podpůrných středisek.