EU-peníze školám

Cílem projektu financovaného z fondů EU a MŠMT, který jsme nazvali „ŠKOLA PRO ŽIVOT“ , je zkvalitnění a zefektivnění výuky v naší škole. Projekt byl realizován od února roku 2011 do června roku 2013.
Zaměřoval se zejména na tyto klíčové aktivity:

  • individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií (rozdělení žáků 4.ročníku při výuce ICT na dvě skupiny)
  • inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím PC
  • individualizace výuky cizích jazyků (rozdělení žáků 3. a 4.ročníku při výuce anglického jazyka na dvě skupiny)
  • individualizace výuky matematiky (rozdělení žáků při výuce  matematiky na dvě skupiny)
  • inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků
  • prevence rizikového chování
  • vzdělávání pedagogických pracovníků

Z rozpočtu projektu byl uhrazen nákup patnácti nových počítačů a jedné interaktivní tabule s příslušenstvím, počítačové stoly a židle. Díky tomu jsme mohli také zřídit novou počítačovou učebnu.