NADACE SYNOT

Cílem této NADACE SYNOT je pomáhat všem, kteří mají omezené finanční možnosti, aby mohli realizovat projekty přispívající k všestrannému pozitivnímu rozvoji osobnosti dětí a mládeže především ve Zlínském kraji, ale i v celé České republice. Projekt je zaměřen na rozvoj sportovních a kulturních aktivit.

Naše škola se snaží každoročně využívat grantů NADACE SYNOT.  Finanční podpora využíváme k různým účelům, např. na nákup sportovních pomůcek a vybavení pro florbal, ozvučení pro akce školy,…

V roce 2013 se Nadace SYNOT zaměřuje především na podporu regionálního folkloru. 

Více info na:  http://www.nadacedks.cz/