Olympijský víceboj

Zapojení naší školy do projektu „Olympijský víceboj“

Olympijský víceboj je nový projekt Českého olympijského výboru na podporu sportu a zdravého životního stylu. Hlavním cílem víceboje není dosahovat nejlepších výkonů, ale v průběhu standardních hodin tělesné výchovy zapojit co nejvíce žáků základních škol do šesti měřitelných disciplín.

 POVINNÉ DISCIPLÍNY

  1. Skok daleký z místa
  2. Běh na 60 m / člunkový běh 4 × 10 m (možnost výběru)
  3. Běh na 500 m (1. stupeň) / běh na 1 000 m (2. stupeň)
  4. Hluboký předklon
  5. Výdrž ve shybu / shyby (možnost výběru)
  6. Hod kriketovým míčkem

 DOBA TRVÁNÍ

  • Start plnění disciplín: 7. 4. 2014
  • Ukončení plnění disciplín: 30. 5. 2014
  • Vyhlášení a ocenění nejaktivnějších škol: červen 2014

Každá škola má svého garanta projektu. Povinností garanta je děti motivovat a nadchnout pro účast v prestižním Olympijském víceboji, garant také dohlíží na dodržování daných pravidel.

Náš první úspěch: Vzhledem k tomu, že se naše škola zaregistrovala mezi prvními deseti v rámci kraje (byli jsme první, kdo se ve Zlínském kraji registroval), obdržela startovní set a všichni žáci 1. – 3. ročníku ilustrované sportovní žákovské knížky.

Všem našim žákům přejeme mnoho úspěchů při plnění jednotlivých disciplín.

Ivana Dědková, garant projektu

Více informací ZDE