Podpora výuky anglického jazyku v ZŠ Pozlovice

 logo_sablony (1)

Název projektu: Podpora výuky anglického jazyku v ZŠ Pozlovice

Předpokládané datum ukončení projektu: 31. 12. 2015
Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 9. 2015
Předpokládaná doba trvání projektu v měsících: 4,0
Rozpočet projektu celkem: 132 440,00

Popis projektu Základní školy: Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.

Číslo klíčové aktivity: 4

Název podporované aktivity: Podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních

Cíle realizace klíčové aktivity: Cílem klíčové aktivity je podpora rozvoje individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v oblasti anglického/německého/francouzského jazyka na základních a středních školách, formou řízené, kombinované a individualizované výuky (blended learning) na základě přirozené posloupnosti jednotlivých fází osvojování cizího jazyka, tj. poslech – mluvení – čtení – psaní. K tomu přispívá využití kombinovaného výukového systému (blended learningu), který umožňuje individualizované vzdělávání žáků zohledňující jejich aktuální úroveň jazykových znalostí a dovedností, individuální potřeby a možnosti rozvoje.

Číslo klíčové aktivity: 3

Název klíčové aktivity: Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém/německém/francouzském jazyce formou blended learningu.

Název podporované aktivity: Podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení.

Cíle realizace klíčové aktivity:

Cílem klíčové aktivity je podpora rozvoje individuálních ústních komunikačních dovedností učitelů v oblasti

anglického/německého/francouzského jazyka na základních a středních školách formou řízené, kombinované a individualizované výuky (blended learning) na základě posloupnosti jednotlivých fází osvojování cizího jazyka, tj. poslech – mluvení – čtení – psaní. K tomu přispívá tato aktivita využitím kombinovaného výukového systému (blended learningu), který umožňuje individualizované vzdělávání osoby – učitele – zohledňující jeho aktuální úroveň jazykových znalostí a dovedností, individuální potřeby a možnosti rozvoje.