Zápis do 1. ročníku

Základní škola a Mateřská škola Pozlovice oznamuje, že ve čtvrtek 16. dubna 2020 proběhne zápis dětí k plnění povinné školní docházky. Zápis se týká dětí narozených mezi 1. 9. 2013 – 31. 8. 2014 a dětí s odkladem povinné školní docházky.
Budoucí žáčky přivítáme v ZŠ Pozlovice v době od 13.00 do 17.00 hod. Pohovor s rodiči a rozhodnutí o přijetí nebo odkladu povinné školní docházky proběhne s ředitelem školy.

Prosíme rodiče, aby s sebou přinesli rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, vyplněnou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a vyplněný zápisní list. Dokumenty jsou k vyzvednutí v budově základní školy nebo budou předány na informační schůzce k zápisu, která se bude konat 30. 3. od 15:30 – 16:30 v budově ZŠ. (nebo ke stažení zde: žádost_o_přijetí a zápisní_list_žáka_2020-2021)

Pokud jsou rodiče rozhodnuti, že budou žádat o odklad povinné školní docházky, je vhodné předložit řediteli školy žádost o odklad povinné školní docházky, ke které musí být doloženo doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (dětského lékaře) nebo klinického psychologa. Pokud dne 16. dubna 2020 budou tyto dokumenty předloženy řediteli školy, může být odklad povolen již v termínu zápisu tedy 16. dubna 2020.