ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

 

info

Základní škola Pozlovice oznamuje, že ve středu 5. dubna 2017 proběhne zápis dětí k plnění povinné školní docházky.
Budoucí žáčky přivítáme v ZŠ Pozlovice v době od 13.00 do 17.00 hod. Pohovor s rodiči a rozhodnutí o přijetí nebo odkladu povinné školní docházky proběhne s ředitelem školy.

Prosíme rodiče, aby s sebou přinesli rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, vyplněnou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a vyplněný zápisní list. Kliknutím na název dokumentu si je můžete stáhnout, případně si je můžete vyzvednout v ZŠ Pozlovice nebo v MŠ Pozlovice. 
Pokud jsou rodiče rozhodnuti, že budou žádat o odklad povinné školní docházky, je vhodné předložit řediteli školy žádost o odklad povinné školní docházky, ke které musí být doloženo doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (dětského lékaře) nebo klinického psychologa. Pokud dne 5. dubna 2017 budou tyto dokumenty předloženy řediteli školy, může být odklad povolen již v termínu zápisu tedy 5. dubna 2017.

Zároveň zveme rodiče budoucích prvňáčků na informační schůzku v ZŠ Pozlovice, která se koná v pondělí 27. 3. 2017 v čase od 16:00 – 17:00.

Program:

 • Základní informace o ZŠ Pozlovice
 • Organizace a průběh zápisu (připravenost dítěte, forma zápisu, vyplnění dokumentů – zápisní list, žádost o přijetí)
 • Prohlídka školy
Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

TURNAJ VE VYBÍJENÉ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

20170323_140047Tradiční jarní turnaj ve vybíjené se konal ve čtvrtek 23.3. Děti se rozdělily do 4 týmů. Kapitáni si vylosovali protihráče. Na vybití soupeřových členů měly pak jen 5.minut. Šlo tady hlavně o rychlost, dobrou mušku a spolupráci v týmu. Všichni zúčastnění obdrželi drobnou odměnu. 🙂
Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem TURNAJ VE VYBÍJENÉ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

PONOŽKOVÝ DEN

18

 

21. březen je Světovým dnem Downova syndromu. V tento den si děti i dospělí v rámci tzv. „ponožkových dnů“ oblékají na každou nohu jinou ponožku. Barevné ponožky svým tvarem připomínají chromozomy, které jsou příčinou tohoto postižení. Letos poprvé se „ponožkového dne“ zúčastnili i žáci a učitelé naší školy.  FOTO

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem PONOŽKOVÝ DEN

VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY

pozvanka_vel_dilny_2017
Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY

OKRESNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE

12

Po vítězství v okrskovém kole se s básní Bleší cirkus od Miloše Kratochvíla představila Anička Janíková v okresním kole v Napajedlech. Anička sice neskončila na stupních vítězů, ale se svým přednesem zaujala porotu tak, že jako jedna ze dvou dostala čestné uznání poroty. Aničce patří i uznání od nás za skvělou reprezentaci školy!                                                      FOTO

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem OKRESNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE

MATEMATICKÝ KLOKAN na naší škole

V pátek 17. 3. 2017 proběhla v celostátním měřítku soutěž „MATEMATICKÝ KLOKAN“.

Stručná pravidla soutěže:
Soutěžící jsou podle věku rozděleni do několika kategorií, pro nás jsou to: Cvrček (2. -3. třída ZŠ), Klokánek (4. – 5. třída ZŠ). Soutěží se ve všech krajích naší republiky v jednom termínu, obvykle v pátek ve třetím březnovém týdnu, takže žáci a studenti absolvují školní, oblastní, republikové a vlastně i mezinárodní kolo ve své lavici. Ve všech kategoriích soutěžící řeší soubor testových úloh ve stanoveném čase, přičemž vybírá jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti, za správnou odpověď získává soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se mu jeden bod strhává. Aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků, dostávají do vínku takový počet bodů, kolik je v kategorii úloh.

V olomouckém centru se vyhodnocují statistické výsledky za celou Českou republiku, nejlepší řešitelé v každé kategorii jsou odměněni věcnou cenou.

Nejlepší výsledky, které byly dosaženy:

 • 2. třída (max. 90 bodů):
  35 bodů – Alena Žmolíková
  35 bodů – František Coufalík
  30 bodů – Markéta Gergelová
  29 bodů – Veronika Šibalová
 • 3. třída (max. 90 bodů)
  63 bodů – Martin Máčalík
  59 bodů – Štěpánka Hrabinová
  48 bodů – Dominik Pavel Rajznauer
 • 4. třída (max. 120 bodů)
  95 bodů – Filip Podloucký
  76 bodů – Nina Polomíková
  75 bodů – Benjamín Brokeš
 • 5. třída (max. 120 bodů)
  86 bodů – Jindřiška Hrabinová
  70 bodů – Nikol Helštýnová
  70 bodů – Vanesa Gergelová
  67 bodů – Michal Miškařík 

Všem soutěžícím blahopřejeme!

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem MATEMATICKÝ KLOKAN na naší škole

NÁVŠTĚVA VÝSTAVY VOLNÝ ČAS NÁS BAVÍ

IMG_0216 (640x480)

 

7. března 2017 navštívila část dětí ze školní družiny výstavu v Galerii Elektra v Luhačovicích. Název výstavy je VOLNÝ ČAS NÁS BAVÍ a pořádá ji DDM Luhačovice. Výstava je zaměřená na prezentaci zájmových kroužků, které DDM nabízí. Děti si mohly prohlédnout činnost např.  hasičského, florbalového, keramického, mysliveckého, tanečního, výtvarného kroužku a spoustu dalších. Dále zde DDM prezentuje také ostatní aktivity, které nabízí nejen pro děti, ale i pro širokou veřejnost. Vše je prezentováno formou fotografií, výrobků, nebo např. vítězných pohárů. K nahlédnutí jsou zde i fotoalba a kroniky DDM. Moc se nám tu líbilo 🙂   FOTO

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem NÁVŠTĚVA VÝSTAVY VOLNÝ ČAS NÁS BAVÍ

CENTRUM PRO RODINU

15

 

Všichni dnes vnímáme reklamu jako běžnou součást života. Informace, které se k nám prostřednictvím reklamy dostávají, mohou mít různý charakter. Někdy lze reklamu vnímat pozitivně, neboť nás může informovat o novinkách či zajímavostech v různých odvětvích. Na druhé straně se setkáváme i s reklamou, která na nás může mít negativní vliv, aniž bychom si to na první pohled uvědomovali. Ve čtvrtek 2. března se v rámci preventivního programu pro žáky 4. třídy naší školy uskutečnila přednáška, na které paní Bc. Ludmila Gregůrková hovořila o reklamě a objasnila všem zúčastněným její význam. Pro žáky 5. třídy si připravila téma „Rozdíly a pochopení mezi lidmi“, kde se zabývala pojmy, jako tolerance, předsudky k postiženým, náboženství apod.                                   FOTO

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem CENTRUM PRO RODINU

BESEDA S GYNEKOLOGEM

1

 

Ve čtvrtek 2. března 2017 navštívil naši školu Mudr. Pavel Havelka, Ph.D. z gynekologického oddělení KNTB Zlín, který si připravil pro žáky pátého ročníku besedu na téma puberta a dospívání. Přes počáteční ostych žáků byla nakonec vznesena spousta dotazů. Na všechny pan doktor ochotně a citlivě odpověděl, za což mu patří velké poděkování.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem BESEDA S GYNEKOLOGEM

CANISTERAPIE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

20170227_131719

27.2. nás ve školní družině navštívila paní Junaštíková s fenkou TESSIE. Kocourek Mikeš, který měl přijet s nimi, bohužel v únoru 2017 uhynul 🙁 Na děti proto čekala ukázka na téma PES ZÁCHRANÁŘ. Tessie je fenka, vycvičená právě na tyto události. Může pomáhat při hledání ztracených osob, v sutinách, v lavinách i ve vodě. Zároveň je cvičená i jako canisterapeutický pejsek. Děti si dnes mohly vyzkoušet zapínání různých postrojů, které se při záchranářské práci používají, osahat a vyzkoušet si pomůcky záchranářů. Nechyběla ani relaxace s Tessinkou.

Děkujeme za krásné a zajímavé povídání 🙂                                                 FOTO

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem CANISTERAPIE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ – VYHLÁŠENÍ ZÁKLADNÍHO KOLA VÝTVARNÉ A LITERÁRNÍ SOUTĚŽE

received_10209884054315633

 

Koncem minulého týdne jsme ve školní družině dokončili a vyhodnotili výtvarné a literární práce na téma: “POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ.” V mladší kategorii 1. – 2. třída, se v základním kole umístili: Lukáš Bartončík, Vlastimil Kolář, Alena Žmolíková a postupují do okresního kola. Ve starší kategorii, si postup zajistili: Jindřiška Hrabinová, Eliška Přibylová a Jakub Bartončík. V literární části, se soutěže zúčastnila pouze Eliška Přibylová a postupuje do okresního kola.                                 

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ – VYHLÁŠENÍ ZÁKLADNÍHO KOLA VÝTVARNÉ A LITERÁRNÍ SOUTĚŽE