DEN STROMŮ

stromVe čtvrtek 20. října 2016 oslavíme Den stromů. Je to svátek, který se slaví po celém světě od poloviny 19. století. Ve škole bude během dne probíhat tematicky zaměřená výuka a odpoledne si v rámci školní družiny žáci zasadí ovocné stromy. Samotné sázení stromů začne v 14:00 u altánu u hotelu Vega. Tento odpolední program je spoluorganizován s místním Mysliveckým sdružením Komonec a s městysem Pozlovice. Po samotném vysázení ovocných stromů proběhne opékání špekáčků. Akce je určena pro širokou veřejnost a zúčastnit se jí můžou i děti, které nenavštěvují školní družinu a samozřejmě rodiče, prarodiče, strýčkové, tety,… Občerstvení pro děti je zajištěno (špekáčky, čaj,…). V případě velmi nepříznivého počasí se akce přesune.

Náhradní termín sázení stromů je 25. října 2016. V případě nepříznivého počasí v náhradním termínu bude akce zrušena. 

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem DEN STROMŮ

ÚŘAD MĚSTYSE

 

12Slovo dalo slovo…

Při pondělním letmém setkání s paní starostkou jsem ji oslovila s návrhem, že bychom se s žáky 4. třídy přišli podívat na úřad městyse Pozlovice, abychom zjistili, co všechno se na takovém úřadě děje. V rámci osnov totiž probíráme učivo „Místo, kde žijeme – obec x město“. Paní starostka souhlasila, a tak jsme v úterý vyrazili.

Plni očekávání jsme zaklepali a čekali, co se bude dít.

Starostka městyse, Ing. Olga Tkáčová, děti pozvala do zasedací místnosti úřadu, kde při své prezentaci ukázala a popsala schéma celého úřadu, jednotlivých odborů a také náplň práce jednotlivých pracovníků, kteří se na chodu této organizace podílejí. Hovořila například o historii obce a úřadu nebo o tom, kde se vzal název „Městys“. Potom představila jmenovitě všechny pracovníky, kteří se s námi sešli v zasedací místnosti, a postupně jim předala slovo. Děti bedlivě naslouchaly a pozvolna zjišťovaly, jak jednotlivé odbory pracují, co je jejich náplní a co všechno je nutné zajistit, aby byli všichni občané spokojeni a vše fungovalo, jak má.

Děti položily přítomným také několik dotazů (např. „Je těžké být starostkou“? „Co všechno máte v plánu v Pozlovicích vylepšit“? apod…)

Přítomní pracovníci nás provedli budovou úřadu, nechali nás nahlédnout do svých pracoven, ukázali dětem archiv, kde se shromažďují veškeré dokumenty, poštovnu, knihovnu a s úsměvem a ochotou odpovídali na všetečné otázky.

Přišel čas loučení… paní starostka popřála žákům hodně štěstí při studiu, dala jim sladkosti a my jsme odcházeli plni nových poznatků a dojmů.

Ráda bych touto cestou poděkovala starostce Ing. Olze Tkáčové za to, že si ve svém nabitém programu našla čas a zorganizovala pro nás hodinu plnou nových a velmi zajímavých informací. Děkuji také všem přítomným pracovníkům úřadu za jejich čas, poutavá slova o jejich práci a těším se na další setkání s nimi – vždyť jednou vidět je lepší, než stokrát slyšet.

My jsme vše viděli i slyšeli…! DĚKUJEME !!!

Ivana Dědková, třídní učitelka.                                                               FOTO

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ÚŘAD MĚSTYSE

ATLETICKÝ TROJBOJ

124

V pátek 7. října se uskutečnil VI. ročník “Luhačovického trojboje”, kterého se zúčastnili také čtyři reprezentanti z naší základní školy: Zuzana Martincová, Marek Tomaštík, Linda Hamšíková a Daniel Krajča.

Žáci 4.  a 5. třídy závodili v disciplínách – běh na 50 metrů, skok do dálky a běh na 400 metrů. Díky vynikajícím výsledkům, kterých závodníci dosáhli, skončila ZŠ Pozlovice v mladší i starší kategorii na 4. místě. Nejlepší úspěch si vybojoval Marek Tomaštík, který se ve své skupině umístil ve všech třech disciplínách na 1. místě.
Všem účastníkům závodů děkujeme za vzornou reprezentaci školy! 

 FOTO

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ATLETICKÝ TROJBOJ

MUZEUM LUHAČOVICKÉHO ZÁLESÍ

V Muzeu Luhačovického Zálesí se v úterý 4. 10. 2016 žáci čtvrté třídy zúčastnili programu s názvem CHVALME VODU, SLUNCE, VZDUCH – V ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH.

Poznali jsme zajímavosti o historii lázeňské péče, která se zaměřuje na přírodní léčení v Luhačovicích. Víme, jaké jsou v Luhačovicích prameny a kde získaly svá jména. Dozvěděli jsme se, že historie jejich využívání sahá až do pravěku. Velmi poutavé bylo vyprávění o hraběcí rodině, která lázně založila. Vyzkoušeli jsme si cvičení podle vzduchoplavecké metody prof. Svozila. Součástí programu byly jednoduché pokusy, zkoumající vlastnosti minerální vody a řada dalších aktivit.

FOTO

 

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem MUZEUM LUHAČOVICKÉHO ZÁLESÍ

VČELAŘSKÁ SOUTĚŽ V NASAVRKÁCH

IMG_1311 (480x640)

 

Děti ze školní družiny se zúčastnily výtvarné soutěže k 65. výročí založení včelařského vzdělávání v Nasavrkách. Našim úkolem bylo vytvořit “VČELU”. Obrázek z dýhy –  Úl a včelky nyní zkrášluje včelařskou výstavu 😀

 

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem VČELAŘSKÁ SOUTĚŽ V NASAVRKÁCH

MALOVÁNÍ NA CHODNÍK 2016

 

Tradiční soutěž školní družiny v malování na chodník se konala ve čtvrtek 22. září. Děti kreslily obrázky podle své fantazie a nejlepší z nich byli odměněni. 🙂

FOTO

 

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem MALOVÁNÍ NA CHODNÍK 2016

DOPRAVNÍ VÝCHOVA

Bezpečnost. Slovo, které má mnoho významů… Aby byla jízda na kole co nejbezpečnější, zúčastnili se žáci 4. třídy výcviku, po jehož úspěšném absolvování získají průkaz cyklisty. Náplní dopoledne bylo  například: důkladná znalost vybavení kola, teoretická výuka, kde se všichni učí, jak se chovat na silnici – poznávají dopravní značky a učí se správnému chování na křižovatkách. Součástí jsou samozřejmě také praktické činnosti – jízda zručnosti s různými nástrahami…. Dopoledne rychle uběhlo, všichni byli spokojeni a už teď se těší na druhou část výcviku, po které se z nich stanou opravdoví cyklisté.

FOTO

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem DOPRAVNÍ VÝCHOVA

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY

Slunečné čtvrteční dopoledne 15. září měli žáci zpestřeno ukázkou INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU v prostorách zámecké zahrady v Luhačovicích. Jako první na řadu přišla komentovaná ukázka agility DDM Luhačovice, při které měli žáci možnost vidět vycvičené psy probíhající překážkovou dráhou. Psy vystřídala ukázka jízdní policie na koních, následovalo dramatické vyprošťování zaklíněného člověka v autě, ale to nebylo všechno. Program byl opravdu pestrý, každý si našel to své. Kdo chtěl, mohl také nahlédnout do hasičského nebo policejního auta. Odvážní také prošli vozidlo záchranné služby a mohli se vžít do role ošetřovaného člověka. Celé dopoledne jsem si užili a plni zážitků jsme se vraceli do školy. 

FOTO

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY

SBĚR PAPÍRU

DSC_0185 (800x450)

V úterý 20. září 2016 proběhne podzimní sběr papíru. Ve dvoře za školou budeme vážit přivezený papír v čase od 13.30 do 17.00 hod. Za každou pomoc s přenášením papíru  budeme rádi 🙂 

FOTO

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem SBĚR PAPÍRU

ZAHÁJENÍ ŠR 2016/2017

117

Ve čtvrtek 1. září 2016 usedli poprvé do školních lavic naši současní prvňáčci. Nový školní rok odstartovali krátkým programem naši nejstarší – žáci pátého ročníku. Na dvaadvacet nově příchozích žáků se může těšit pan učitel Urban, který je jejich třídním učitelem. V současném době tvoří žáci prvního ročníku naši nejpočetnější třídu. 
Školní rok 2016/2017 je prvním rokem v ZŠ Pozlovice také pro žákyni třetího ročníku, která se k nám přistěhovala. 

Přejeme všem hodně úspěchů ve školním roce 2016/2017. 

FOTO

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ZAHÁJENÍ ŠR 2016/2017