Miniškola pro předškoláky

ZŠ Pozlovice zve budoucí prvňáčky a jejich rodiče do miniškoly a to v úterý 27. 2. 2018 od 15:15 – 16:15. Během miniškoličky se děti seznámí se školním prostředím, mohou si vyzkoušet, jaké je to být opravdovým školákem. Budou plnit jednoduché úkoly, blíže se poznají s paní učitelkami a připraví se tak na snadnější zahájení školní docházky. Rodiče můžou zůstat ve třídě s dětmi. Vezměte si s sebou přezůvky a pastelky.

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU – 4. 4. 2018

Základní škola Pozlovice oznamuje, že ve středu 4. dubna 2018 proběhne zápis dětí k plnění povinné školní docházky.
Budoucí žáčky přivítáme v ZŠ Pozlovice v době od 13.00 do 17.00 hod. Pohovor s rodiči a rozhodnutí o přijetí nebo odkladu povinné školní docházky proběhne s ředitelem školy.

Prosíme rodiče, aby s sebou přinesli rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, vyplněnou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a vyplněný zápisní list. Dokumenty jsou k vyzvednutí v budově základní školy a budou k dispozici i na informační schůzce. 
Pokud jsou rodiče rozhodnuti, že budou žádat o odklad povinné školní docházky, je vhodné předložit řediteli školy žádost o odklad povinné školní docházky, ke které musí být doloženo doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (dětského lékaře) nebo klinického psychologa. Pokud dne 4. dubna 2018 budou tyto dokumenty předloženy řediteli školy, může být odklad povolen již v termínu zápisu tedy 4. dubna 2018.

Kritéria pro přijetí jsou:
1.       Trvalý pobyt dítěte v obci, která je zřizovatelem školy, tj. v Pozlovicích, popř. v obci s dohodou uzavřenou se zřizovatelem. (Doložit předložením občanského průkazu dítěte, pasu nebo výpisem z informačního systému evidence obyvatel, u cizince předložením příslušného dokladu ověřujícího místo pobytu v ČR)
2.       V případě nedostatečného počtu bude pořadí určeno losem.

Zároveň zveme rodiče budoucích prvňáčků na informační schůzku v ZŠ Pozlovice, která se koná v úterý 27. 3. 2018 v čase od 16:00 – 17:00.

Program:

  • Základní informace o ZŠ Pozlovice
  • Organizace a průběh zápisu (připravenost dítěte, forma zápisu, vyplnění dokumentů – zápisní list, žádost o přijetí)
  • Prohlídka školy

POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ

Letos jsme se opět zapojili do projektu „POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ.“ Na úterní odpoledne si Ing. Eva Úlehlová (preventistka a členka Sboru dobrovolných hasičů v Pozlovicích) připravila pro děti ze školní družiny prezentaci – tentokrát na téma: „VODNÍ ZDROJE PRO HAŠENÍ POŽÁRŮ.“ Na besedu dále navážeme výtvarnou a literární soutěží. Nejlepší práce vyhodnotíme a odešleme na SH ČMS, které je vyhlašovatelem této soutěže. 🙂

ŠKOLNÍ DRUŽINA V KNIHOVNĚ

Ve čtvrtek 18.1. navštívily děti ze školní družiny Městskou knihovnu v Luhačovicích. Tentokrát jsme se dozvěděli zajímavé věci o historii budovy knihovny. Prohlídka začala na půdě, odkud dříve herci při představení ovládali loutky – marionety. To bylo v době, kdy se tady hrálo divadlo. Přesunuli jsme se do sklepa, který sloužil za války jako kryt při náletech.

Ještě jsme si prohlédli přednáškový sál, archiv nepoužívaných knih a sklad rekvizit a kostýmů pro nynější dramatickou činnost. Po prohlídce si děti vybraly k malování a k relaxaci krásné mandaly. Při této činnosti jsme dostali od milé paní knihovnice pár rad, jak vybrat dobrou knihu ke čteni. Některé děti se nedaly dlouho pobízet a půjčily si hned několik knih.😀

SPOLEČENSKÉ ÚČESY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Páteční odpoledne ve školní družině patřilo holkám. Přijela za námi paní Gavendová a celé odpoledne vytvářela holkám krásné společenské účesy. Děvčata trpělivě čekala až se dostanou na řadu a musím říct, že mnohé jsme nemohli pak ani poznat, jak jim to slušelo.

Děkujeme paní Gavendová!!! Jste skvělá 😀

Fotografie si můžete prohlédnout na facebooku:https://www.facebook.com/Z%C3%A1kladn%C3%AD-%C5%A1kola-a-Mate%C5%99sk%C3%A1-%C5%A1kola-Pozlovice-1880908928843210/