„Týden mobility“

V úterý 19. září se všichni žáci naší školy zúčastnili ukázek složek IZS v rámci akce „Týden mobility“. Zhlédli jsme ukázku kynologického a hipologického oddělení PČR, agility a hasičského kroužku.  Velmi atraktivní byla ukázka zásahu ozbrojených složek PČR a také hasičů, kteří vyprošťovali zraněnou a zaklíněnou osobu z osobního automobilu.

Sběr papíru

Ve úterý 25. září proběhne v ZŠ Pozlovice podzimní sběr papíru. Ve dvoře za školou budeme vážit přivezený papír v čase od 13.30 do 17.00 hod. Za každou pomoc rodičů s přenášením papíru  budeme rádi 🙂

Zahájení školního roku

Školní rok 2018/2019 společně zahájíme v pondělí 3. září 2018 v 8.00 hod. v prostorách hudebny ZŠ Pozlovice. Nové prvňáčky přivítáme krátkým programem v podání žáků páté třídy. Po slavnostním zahájení se žáci přesunou do svých tříd, kde se seznámí s třídními učiteli a získají základní informace. Zahajovací den pro žáky skončí během druhé vyučovací hodiny. Přezůvky s sebou.

Běžný provoz základní školy, školní družiny a školní jídelny pro žáky školy bude zahájen v úterý 4. září. Všichni žáci budou mít v úterý 4 vyučovací hodiny. Žáci si přinesou aktovky na učebnice, vyučování proběhne formou třídních hodin. Po zbytek týdne bude vyučování probíhat dle rozvrhu hodin jednotlivých tříd.

Pátek 29. června byl posledním dnem současných páťáků v ZŠ Pozlovice. Na tento den si připravili krátký program, kterým se rozloučili s pětiletou docházkou v naší škole. Program byl zahájen  prezentací, která ukázala vybrané vzpomínky od první třídy až do současnosti. Se žáky pátého ročníku se rozloučila jak třídní učitelka, tak pan ředitel. Pár slov s přáním všeho nejlepšího do budoucna také připojila i paní starostka.

Poslední školní den nepatřil jen žákům páté třídy, ale všem, kteří si v tento den přišli pro vysvědčení. Někteří byli za své úspěchy a snahu oceněni pochvalou nebo dokonce knižní odměnou.

Přejeme všem krásné prázdniny plné sluníčka  a v září na viděnou.