XVII. školní ples

XVII. školní ples, který se konal v pátek 25. 1., se vydařil. Nejdříve patřil taneční parket žákům 5. třídy. Ti mnohé potěšili svým tanečním vystoupením k písni z muzikálu Pomáda. K poslechu a tanci celý večer hrála kapela Orient Rock. Kromě dobré nálady na plese nechybělo ani dobré jídlo. Všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do organizace celého plesu, patří velké DÍKY!

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU – 4. 4. 2019

Základní škola a Mateřská škola Pozlovice oznamuje, že ve čtvrtek 4. dubna 2019 proběhne zápis dětí k plnění povinné školní docházky. Zápis se týká dětí narozených mezi 1. 9. 2012 – 31. 8. 2013 a dětí s odkladem povinné školní docházky.
Budoucí žáčky přivítáme v ZŠ Pozlovice v době od 13.00 do 17.00 hod. Pohovor s rodiči a rozhodnutí o přijetí nebo odkladu povinné školní docházky proběhne s ředitelem školy.

Prosíme rodiče, aby s sebou přinesli rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, vyplněnou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a vyplněný zápisní list. Dokumenty jsou k vyzvednutí v budově základní školy a budou k dispozici i na informační schůzce. 
Pokud jsou rodiče rozhodnuti, že budou žádat o odklad povinné školní docházky, je vhodné předložit řediteli školy žádost o odklad povinné školní docházky, ke které musí být doloženo doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (dětského lékaře) nebo klinického psychologa. Pokud dne 4. dubna 2019 budou tyto dokumenty předloženy řediteli školy, může být odklad povolen již v termínu zápisu tedy 4. dubna 2019.

 

Kritéria pro přijetí jsou:
1.       Trvalý pobyt dítěte v obci, která je zřizovatelem školy, tj. v Pozlovicích, popř. v obci s dohodou uzavřenou se zřizovatelem. (Doložit předložením občanského průkazu dítěte, pasu nebo výpisem z informačního systému evidence obyvatel, u cizince předložením příslušného dokladu ověřujícího místo pobytu v ČR)
2.       V případě nedostatečného počtu bude pořadí určeno losem.

Zároveň zveme rodiče budoucích prvňáčků na informační schůzku v ZŠ Pozlovice, která se koná v pondělí 25. 3. 2019 v čase od 16:00 – 17:00.

Program:

  • Základní informace o ZŠ Pozlovice
  • Organizace a průběh zápisu (připravenost dítěte, forma zápisu, vyplnění dokumentů – zápisní list, žádost o přijetí)
  • Prohlídka školy

eTwinning

I letos se žáci 4. a 5. ročníku již zapojili do mezinárodní spolupráce s cílem najít si zahraniční kamarády a vyzkoušet si komunikaci v anglickém jazyce. Celoroční projekt, kterého se naši žáci účastní, je vytvořen pomocí platformy eTwinning, která podporuje evropské školy ve vzájemné spolupráci. Našimi partnery se letos stali žáci 5. ročníku z jihoitalského města Andria.

Prvním úkolem projektu bylo napsání dopisu. Žáci se v něm představovali, popisovali svůj vzhled, psali o svých koníčcích a nejrůznějších sportech, které mají rádi. Učili se vyhledávat potřebná slovíčka ve slovnících a mnozí z nich psali svůj dopis v angličtině vůbec poprvé. Netrvalo dlouho a dočkali jsme se pošty z Itálie. Děti moc potěšily dopisy od svých italských vrstevníků a těší se na pokračování projektu.

Druhým úkolem, který na naše žáky zatím čeká, bude vytvoření plakátu o našem okolí – místu, kde žijeme. Posledním, třetím úkolem, bude pro nás i děti z Itálie, věc velice nesnadná. Našim úkolem bude naučit se zazpívat vybranou písničku v italštině a Italové se budou učit česky J. Všichni jsme zvědaví, jak se s tímto úkolem popereme, ale budeme se hodně snažit! 

Fotky jsou na FB školy.