SBĚR PAPÍRU 29. 3. 2022

Ve úterý 29. března proběhne v ZŠ Pozlovice jarní sběr papíru. Ve dvoře za školou budeme vážit přivezený papír v čase od 13.30 do 16.30 hod. Za každou pomoc rodičů s přenášením papíru budeme rádi 🙂 Nejlépe přivezte papír již zvážený, ať ho můžeme dát přímo do kontejneru.

miniškola pro předškoláky a schůzka pro jejich rodiče

ZŠ Pozlovice zve budoucí prvňáčky a jejich rodiče do miniškoly a na informativní schůzku a to v úterý 5. 4. 2022 od 15:30 – 16:30. Během miniškoličky se děti seznámí se školním prostředím, mohou si vyzkoušet, jaké je to být opravdovým školákem. Budou plnit jednoduché úkoly, blíže se poznají s vyučujícími a připraví se tak na snadnější zahájení školní docházky. Pro rodiče proběhne ve stejném termínu informativní schůzka k organizaci zápisu. Děti si s sebou vezmou přezůvky a pastelky.

ZÁPIS K PLNĚNÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Základní škola a Mateřská škola Pozlovice oznamuje, že ve středu 27. dubna 2022 proběhne zápis dětí k plnění povinné školní docházky. Zápis se týká dětí narozených mezi 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016 a dětí s odkladem povinné školní docházky.
Budoucí žáčky přivítáme v ZŠ Pozlovice v době od 13.00 do 17.00 hod. Pohovor s rodiči a rozhodnutí o přijetí nebo odkladu povinné školní docházky proběhne s ředitelem školy.

Prosíme rodiče, aby s sebou přinesli rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, vyplněnou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a vyplněný zápisní list. Dokumenty jsou ke stažení zde: žádost o_přijetí a zápisní_list_žáka. Pro děti z MŠ Pozlovice budou tyto dokumenty nachystány v mateřské škole.

Pokud jsou rodiče rozhodnuti, že budou žádat o odklad povinné školní docházky, je vhodné předložit řediteli školy žádost o odklad povinné školní docházky, ke které musí být doloženo doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (dětského lékaře) nebo klinického psychologa. Pokud dne 27. dubna 2022 budou tyto dokumenty předloženy řediteli školy, může být odklad povolen již v termínu zápisu tedy 27. dubna 2022. Žádost o odklad povinné školní docházky zde: žádost_o_odklad