Informace k provozu školy od 4. 1. 2021

Od 4. 1. 2021 přechází III. – V. třída na distanční výuku. Žáci mají nárok na oběd. Zájemci o oběd se musí nahlásit telefonicky do školní kuchyně v pondělí 4. 1. 2021 do 8:00 a přinést jídlonosič do 10:00 do budovy školy. Kdo se nepřihlásí, má obědy automaticky odhlášeny.

I. a II. třída pokračuje v běžné výuce a dochází do školy. Ranní družina bude pro obě třídy v budově městyse, odpolední družina: I. třída v budově městyse, II. třída v budově ZŠ.