Závěr školního roku

Vysvědčení se bude slavnostně předávat v úterý 30.6.2020 v jednotlivých třídách v době od 8 do 8:45 hodin.
Společné ukončení z důvodu výskytu COVID – 19 nebude.
Pro vysvědčení si mohou do školy přijít i žáci, kteří se vzdělávají distančně. S sebou si přinesou potvrzení o bezinfekčnosti (viz. příloha), bez kterého nebudu do budovy školy vpuštěni. Tito žáci odejdou po předání vysvědčení domů.
Žáci, kteří se vyučují ve škole, si přeberou v době od 8:45 do 9:00 hodin v jídelně oběd (balíček) a odejdou domů. Odpolední školní družina v provozu poslední den nebude.
 

Znovuotevření provozu školy

Vážení rodiče,

dne 25.5.2020 bude obnoven provoz školy. Docházka žáků je až do 30. 6. 2020 dobrovolná.

Organizace výuky bude záležet na počtu rodičů, kteří potvrdí do 18. 5. 2020 účast žáků ve škole. Může nastat situace, že děti nebudou v jedné skupině podle třídy (ročníku). Skupiny se budou tvořit podle počtu žáků přihlášených na dopolední nebo celodenní účast ve škole. Výuka bude uzpůsobena podle složení skupin, které budou neměnné, včetně pedagogických pracovníků (třídní učitel nemusí učit všechny své žáky).

Rodičům byl zaslán email s bližšími informacemi.

Zájem o docházku potvrďte do 18. 5. 2020 emailem třídnímu učiteli.

Zápis do 1. ročníku 2020/2021

Vzhledem k nastalé situaci neproběhne zápis do 1. ročníku běžným způsobem. Podání žádosti proběhne pouze „papírově“ bez přítomnosti dětí. Na podání žádosti o přijetí máte na výběr jednu z níže popsaných možností. Je to doporučený postup od MŠMT.

Podání žádosti o přijetí

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Žádost o přijetí je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy: gweve8f
  2. e-mailem s Vaším uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na mail: reditel@zspozlovice.cz,
  3. poštou na adresu: ZŠ a MŠ Pozlovice, Hlavní 59, 763 26 Luhačovice,
  4. osobní podání: vhodit do poštovní schránky základní školy

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

S žádostí o přijetí je vhodné doručit i zápisní list žáka.

Žádost o odklad povinné školní docházky

Stejný postup použijte i pro podání žádosti o odklad povinné školní docházky – zde je ještě potřeba k žádosti doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (dětského lékaře) nebo klinického psychologa.

 

Termín zápisu

Žádost můžete doručit jedním z výše uvedených způsobů v termínu 1. – 30. 4. 2020.

V případě dotazů pište řediteli školy na email: reditel@zspozlovice.cz nebo volejte na 739 143 958.

1.žádost_o_přijetí    2.Zápisní_list_žáka_2020-2021