Zahájení školního roku 2022/2023

První školní den – čtvrtek 1. 9. 2022

Školní rok 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022 v 8.00 hod. Po příchodu do školy se žáci přezují a  přesunou do svých tříd, kde je přivítají třídní učitelky a předají jim základní informace.

Zahajovací den pro žáky skončí během druhé vyučovací hodiny (cca 9:15).

Pro II. – V. třídu platí pro první školní den: přezůvky s sebou, bez aktovek.

Pro prvňáčky je to 1. září opačně: bez přezůvek a s aktovkou. Zahájení pro prvňáčky proběhne v prostorách I. třídy za účasti jejich rodičů.

Školní družina a školní jídelna nebudou 1. září v provozu.

Pátek 2. 9. 2022

Běžný provoz základní školy, školní družiny a školní jídelny pro žáky školy bude zahájen v pátek 2. září. Žáci  budou mít v pátek 4 vyučovací hodiny. Žáci si v pátek přinesou aktovky na učebnice, vyučování proběhne formou třídních hodin. Provoz školní družiny bude zahájen v pátek 2.9.2022 (ranní od 6:00  i odpolední do 16:00).

Od 5. 9. 2022 poběží provoz školy dle rozvrhu hodin.

Rozvrh hodin tříd 2022/2023 je ke stažení zde.

 

Organizace posledního týdne 27.6. – 30.6.2022

V pondělí – všechny třídy jedou do kina. 

V úterý a ve středu – konec vyučování a odchod na oběd – dle rozvrhu hodin.

Ve čtvrtek – společné ukončení školního roku – sejdeme se v současné II. třídě, kde se rozloučíme s 5. třídou – poté přesun do svých tříd, kde třídní učitelé předají vysvědčení. Poté půjdou děti domů (cca kolem 9:00).

Poslední den není v provozu odpolední ŠD (ranní ano) ani ŠJ (oběd nebude).

Mimořádný zápis do 1. ročníku pro děti z Ukrajiny

Zápis do 1. třídy pro děti z Ukrajiny, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny

Zápis dětí pro školní rok 2022/2023 se bude konat v pondělí 20. 6. 2022 od 10.00 – 14.30 hod. v budově základní školy.

Zápis je povinný pro děti, které k 31. 8. 2022 dovrší šesti let věku.

K zápisu je nutné přijít osobně s dokladem totožnosti dítěte a zákonného zástupce.

Více informací zde

__________________________________________________________________________________________

Запис до першого класу для дітей з України,яким надано тимчасовий захист у Чехії ,у зв’язку зі збройним конфкліктом на території України.

Запис дітей на шкільний рік 2022-2023 буде починатися у понеділок 20.06.22 о 10.00 до 14.30 години,у приміщені закладної школи.

Реєстрація є обов’язкова для дітей,які досягли шести років до 31 серпня 2022 року.

До запису необхідно прийти з особистими документами,що посвідчує особу дитини та законного представника.