Ředitelské volno 27. a 28. 6. 2019

Podle § 24, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,  je vyhlášeno z organizačních a technických důvodů pro základní školu ředitelské volno na čtvrtek 27. 6. a pátek 28. 6. 2019. Vysvědčení bude žákům předáno 26. 6. 2019.