zahájení školního roku 2. 9. 2019

Školní rok 2019/2020 společně zahájíme v pondělí 2. září 2019 v 8.00 hod. v prostorách hudebny ZŠ Pozlovice. Nové prvňáčky přivítáme krátkým programem v podání žáků páté třídy. Po slavnostním zahájení se žáci přesunou do svých tříd, kde se seznámí s třídními učiteli a získají základní informace. Zahajovací den pro žáky skončí během druhé vyučovací hodiny. Pro II. – V. třídu platí: přezůvky s sebou, bez aktovek. Pro prvňáčky je to opačně: bez přezůvek a s aktovkou.

Běžný provoz základní školy, školní družiny a školní jídelny pro žáky školy bude zahájen v úterý 3. září. Všichni žáci budou mít od úterý do pátku 4 vyučovací hodiny. Žáci si v úterý přinesou aktovky na učebnice, vyučování proběhne formou třídních hodin.