Znovuotevření provozu školy

Vážení rodiče,

dne 25.5.2020 bude obnoven provoz školy. Docházka žáků je až do 30. 6. 2020 dobrovolná.

Organizace výuky bude záležet na počtu rodičů, kteří potvrdí do 18. 5. 2020 účast žáků ve škole. Může nastat situace, že děti nebudou v jedné skupině podle třídy (ročníku). Skupiny se budou tvořit podle počtu žáků přihlášených na dopolední nebo celodenní účast ve škole. Výuka bude uzpůsobena podle složení skupin, které budou neměnné, včetně pedagogických pracovníků (třídní učitel nemusí učit všechny své žáky).

Rodičům byl zaslán email s bližšími informacemi.

Zájem o docházku potvrďte do 18. 5. 2020 emailem třídnímu učiteli.