Závěr školního roku

Vysvědčení se bude slavnostně předávat v úterý 30.6.2020 v jednotlivých třídách v době od 8 do 8:45 hodin.
Společné ukončení z důvodu výskytu COVID – 19 nebude.
Pro vysvědčení si mohou do školy přijít i žáci, kteří se vzdělávají distančně. S sebou si přinesou potvrzení o bezinfekčnosti (viz. příloha), bez kterého nebudu do budovy školy vpuštěni. Tito žáci odejdou po předání vysvědčení domů.
Žáci, kteří se vyučují ve škole, si přeberou v době od 8:45 do 9:00 hodin v jídelně oběd (balíček) a odejdou domů. Odpolední školní družina v provozu poslední den nebude.