Informace k uzavření školy od 14.10.2020

Oznamujeme, že od středy 14. 10. 2020 do pátku 23. 10. 2020 přechází škola na distanční výuku z důvodu nařízení vlády. Žáci zůstávají doma, do školy nedochází.  

Distanční výuka je pro žáky povinná, neúčast na výuce musí být řádně omluvena. Od pondělí 26. 10. 2020 do 1. 11. 2020 jsou podzimní prázdniny. Žáci by do školy měli nastoupit 2.11. 2020.  Žáci budou pracovat dle týdenního plánu. Forma distanční výuky – 1 krát denně on-line setkání (videokonference) prostřednictvím MS Teams, dále dle zadání vyučujících.

Informace o vydávání podkladů k ošetřovném zatím nemáme.

Po dobu distanční výuky mají žáci nárok na odběr obědů – viz příloha zde.

Školní družina po dobu uzavření školy v provozu není.