Částečné zahájení provozu školy od 18. 11. 2020

Od středy 18. 11. 2020 bude zahájen provoz školy pro I. a II. třídu. Všichni žáci jsou povinni nosit roušku i během vyučování. Výuka probíhá dle rozvrhu hodin.

V provozu je i školní družina: I. třída – prostory ŠD  v budově úřadu městyse (ráno i odpoledne)

                                                      II. třída – prostory ZŠ (odpoledne)