Informace k provozu školy od 17.5.2021

Od pondělí 17. 5. 2021 se na území celé České republiky umožňuje osobní přítomnost žáků 1. stupně bez rotací. Všechny třídy naší školy tedy budou docházet do školy a výuka bude probíhat prezenčně. Zůstává povinnost testování žáků – 1 x týdně (v pondělí) a nosit ochranu nosu a úst ve vnitřních prostorech školy. Při vycházce nebo pobytu venku žák nebo zaměstnanec školy nemusí mít ochranu nosu a úst. 

Provoz školní družiny je umožněn bez omezení, děti se v družině můžou promíchat i napříč ročníky.