Třídní schůzky 16.11.2021

V úterý 16.11.2021 proběhnou v základní škole třídní schůzky v čase od 15:30-17:00. Každá třída má začátek samostatně ve své kmenové třídě. Po společném začátku proběhnou individuální konzultace s každým rodičem o prospěchu a chování žáků. Při vstupu do budovy školy je nutné mít nasazený respirátor.