třídní schůzky 15. 11. 2022

V úterý 15.11.2022 proběhnou v základní škole třídní schůzky v čase od 15:30-17:00. Každá třída má začátek samostatně ve své kmenové třídě. Po společném začátku proběhnou individuální konzultace s každým rodičem o prospěchu a chování žáků.