ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

První školní den – pondělí 4. 9. 2023
Školní rok 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023 v 8.00 hod. Po příchodu do školy se žáci přezují a přesunou do svých tříd, kde je přivítají třídní učitelky a předají jim základní informace. Zahajovací den pro žáky skončí během druhé vyučovací hodiny (cca 9:15).

Pro II. – V. třídu platí pro první školní den: přezůvky s sebou, bez aktovek.

Pro prvňáčky je to 4. září opačně: bez přezůvek a s aktovkou. Zahájení pro prvňáčky proběhne v prostorách I. třídy za účasti jejich rodičů.
Školní družina a školní jídelna nebudou 4. září v provozu.

Úterý 5. 9. 2023
Běžný provoz základní školy, školní družiny a školní jídelny pro žáky školy bude zahájen v úterý 5. září. Žáci budou mít v úterý 4 vyučovací hodiny. Žáci si v úterý přinesou aktovky na učebnice, vyučování proběhne formou třídních hodin. Provoz školní družiny bude zahájen v úterý 5. 9. 2023 (ranní od 6:00 i odpolední do 16:00).

Od 6. 9. 2023 poběží provoz školy dle rozvrhu hodin.