Žádost Krajské hygienické stanice Zlín o zveřejnění informací

Na žádost KHS Zlín (důvodem této žádosti jsou blížící se jarní prázdniny a zvýšená pravděpodobnost cestování mimo ČR) zveřejňujeme tyto informace:

na základě závěrů včera konané Ústřední epidemiologické komise na Ministerstvu zdravotnictví ČR Vám v příloze zasíláme aktualizovaný dokumenty – viz. níže. Na webu KHS ZK je nově vytvořená samostatná část věnovaná současné problematice. Více naleznete zde: http://www.khszlin.cz/25307-uvod-koronavirus.

KHS ZK – leták COVID Základní zásady v období zvýšeného výskytu respirací