Výzva KHS Zlín

Vážení rodiče,
 

v příloze zveřejňujeme výzvu Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, která je vypracovaná na základě epidemiologické situace dne 5. 3. 2020 a byla zaslána školám Zlínského kraje. 

Výzva byla vydána z důvodu předběžné opatrnosti a ochrany před potencionálním rozšířením onemocnění způsobeným koronavirem COVID-19a jeho vydání je z pohledu orgánu ochrany veřejného zdraví nezbytné. Rozsah doporučení odpovídá publikovaným doporučením ze strany Světové zdravotnické organizace (WHO), Ministerstva zdravotnictví ČR a je v souladu s dosavadními poznatky o původci a cestách přenosu daného infekčního onemocnění.

Zároveň žádáme všechny rodiče, kteří se svými dětmi navštívili některou z rizikových oblastí, aby tuto skutečnost nahlásili třídnímu učiteli a aby zvážili doporučení KHS o 14 – ti denní karanténě. Žádáme všechny, aby jednali zodpovědně.

Děkujeme!

Výzva Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně (002)

Základní zásady v období zvýšeného výskytu respirací

 

Linky:

http://www.mzcr.cz/obsah/koronavirus-covid-2019_4122_1.html

http://szu.cz/tema/prevence/2019ncov

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/index.html?zn=T-U