Zápis k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2021/2022

Termín zápisu máme předběžně určen na 13. 4. 2021. Pokud by aktuální situace nedovolovala přítomnost dětí a jejich rodičů přímo ve škole, bylo by vše řešeno korespondenčně. Vše tedy bude záležet na aktuální epidemiologické situaci v dubnu. K zápisu bude potřeba mít nachystanou vyplněnou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a vyplněný zápisní list. Oba dokumenty přikládáme zde-žádost_o_přijetí a zde-zápisní_list_žáka.

Pokud jsou rodiče rozhodnuti, že budou žádat o odklad povinné školní docházky, musí dodat žádost o odklad povinné školní docházky, ke které musí být doloženo doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (dětského lékaře) nebo klinického psychologa. Zde-žádost o odklad