Otevření školy od 12. 4. 2021

Od pondělí 12. 4. 2021 se vrátí žáci do školy formou rotační výuky, tzn. že se budou třídy střídat v prezenční výuce (ve škole) a distanční výuce (doma) vždy po týdnu. V prvním týdnu (12.-16.4.2021) budou ve škole I. a III. třída. Takže II. + IV. + V. třída bude mít distanční výuku a budou doma. V dalším týdnu (19.-23.4.2021) se vše otočí a distanční výuku budou mít I. a III. třída a ve škole budou II. + IV. + V. třída. Přítomnost žáka ve škole je podmíněna účastí na testování – veškeré informace k testování žáků a k provozu školy byly zaslány rodičům na jejich emailové adresy.