Zápis k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2021/2022

Vzhledem k aktuální situaci neproběhne zápis do 1. ročníku běžným způsobem. Podání žádosti proběhne pouze „papírově“ bez přítomnosti dětí.

Žádost o přijetí můžete doručit jedním z níže uvedených způsobů v termínu od 1. 4. – 30. 4. 2021.

S žádostí o přijetí (ke stažení zde)  je nutné dodat i kopii rodného listu dítěte a je vhodné dodat i zápisní list žáka (ke stažení – zde)

Žádost o přijetí s ostatními dokumenty je možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy: gweve8f
  2. e-mailem s Vaším uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na e-mail: reditel@zspozlovice.cz,
  3. poštou na adresu: ZŠ a MŠ Pozlovice, Hlavní 59, 763 26 Luhačovice,
  4. osobní podání: vhodit do poštovní schránky základní školy

Žádost o odklad povinné školní docházky

Pokud jsou rodiče rozhodnuti, že budou žádat o odklad povinné školní docházky, musí dodat žádost o odklad povinné školní docházky, ke které musí být doloženo doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (dětského lékaře) nebo klinického psychologa. Zde-žádost o odklad